Atanamayan doktorlar Meclis gündeminde


  • Ekim 19, 2018
  • 4833

ATANAMAYAN DOKTORLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

“OHAL DEVAM EDİYOR!”

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, OHAL kapsamında çıkarılan bir KHK ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamına alınan Tıp Fakültesi mezunlarının atamalarının keyfi gerekçelerle yapılmamasını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Şeker “OHAL ‘sözde’ kaldırıldı ancak iktidarın OHAL ile getirdiği antidemokratik uygulamaları sınır tanımaksızın devam ediyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması iktidar eliyle, özellikle muhalif görüşlü mezunlar açısından bir tehdit ve cezalandırma aracına dönüştürüldü. Sadece geçtiğimiz yıl içerisinde mezun olan binin üzerinde doktor adayı yıllar boyunca gecelerini gündüzlerine katarak hak kazandıkları ve gönül verdikleri mesleklerini yapamaz hale getirildi” dedi.

Şeker, OHAL kapsamında 29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu personeline güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getirildiğini, Tıp fakültelerinden mezun olup mecburi hizmetlerini yapmak için atama bekleyen doktorların da güvenlik soruşturması kapsamına alındığını hatırlattı.

Binin Üzerinde Doktor Adayı Mesleğini Yapamıyor

Temmuz ayında OHAL’in kaldırılmasına rağmen demokratik haklar üzerinde ciddi kısıtlamalar getiren OHAL uygulamalarının devam ettirildiğini söyleyen Şeker, “676 sayılı KHK’nın çıkarılmasının ardından geçen sürede güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması iktidar eliyle, özellikle muhalif görüşlü mezunlar açısından bir tehdit ve cezalandırma aracına dönüştürüldü. Sadece geçtiğimiz yıl içerisinde mezun olan binin üzerinde doktor adayı yıllar boyunca gecelerini gündüzlerine katarak hak kazandıkları ve gönül verdikleri mesleklerini yapamaz hale getirildi” diye konuştu.

Soruşturmalar Objektif Olmayan, Soyut Kriterlere Göre mi Yapılıyor?

Şeker, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları olumsuz sonuçlanan doktor adaylarına Sağlık Bakanlığı tarafından ‘657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki atama şartlarını taşımadığınız anlaşıldığından, atamanız yapılamamıştır’ içerikli bir yazı gönderildiğini belirterek “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığı için görevine başlayamayan, dolayısıyla mecburi hizmet şartını yerine getiremeyen doktor adayları, Geçici Mecburi Hizmet Muafiyet Belgelerini de alamadıkları için kamu sektöründe çalışamadıkları gibi, özel sektörde de mesleklerini icra edememektedir. Bu hak ihlalinin çok çeşitli ve ciddi sıkıntılar yaratacağı açıktır. Resmi çalışma imkanı bulamayan mezun doktorlar kaçak şekilde ve çok düşük ücretlerle çalışmaya mecbur bırakılmakta, diğer taraftan hastaneler de ciddi bir doktor açığı nedeniyle vatandaşlarımıza yeterli sağlık hizmeti sunamamaktadır. Yetişmiş doktor adaylarına yurt içerisinde kamu ya da özel sektörde çalışma imkanı tanınmaması ülkemizde son yıllarda artan beyin göçünü daha da hızlandırmaktadır” dedi.

Şeker önergesinde aşağıdaki sorulara yanıt istedi:

2018 Ekim ayı itibariyle 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin 1. Fıkrasının A bendi gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan Tıp Fakültesi mezunu sayısı kaçtır?

Ataması yapılmayan doktor adaylarının güvenlik soruşturmalarının ve arşiv araştırmalarının olumsuz sonuçlanmasında somut belgelerden ziyade, objektif olmayan soyut kriterlerin dikkate alındığı iddiaları doğru mudur?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığı için kamu kurumlarında çalışma imkanı bulamayan doktor adaylarının özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına imkan veren “Geçici Mecburi Hizmet Muafiyet Belgesi” neden verilmemektedir?

Hem ataması yapılmayan doktor adayları hem de nitelikli sağlık hizmeti almayı bekleyen vatandaşlarımız açısından ciddi mağduriyet yaratan bu durumun çözümü için Sağlık Bakanlığı tarafından ne gibi bir çalışma yapılmaktadır?

Soru önergesi için tıklayınız


Bu Haberi Paylaş!