İstanbul Protokolu Eğitimi gerçekleştirildi


  • Eylül 20, 2018
  • 1672


Değerli Meslektaşlarımız,

İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili bir biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için El Kılavuzu olan, kısa adıyla "İstanbul Protokolü " olarak adlandırılan metin, 2000 yılında BM belgesi olarak kabul edilmiştir. İstanbul Protokolu İşkencenin araştırılması ve belgelenmesi için onaylanmış ilk uluslararası kılavuzdur

İstanbul Protokolünde belirtilen ilkelere göre; hekimlerin,  getirilen / başvuran kişiyi  "hasta" olarak kabul etme, tıp etiğine, iyi hekimlik değerlerine uygun  davranma ve sağlık durumunu belgeleme konusunda mesleki ve hukuki sorumluluğu vardır.

İşkence iddiaları için yapılan tüm tıbbi inceleme, değerlendirme ve belgelendirmelerin İstanbul Protokolünün ilke standartlarına uyumlu olması gerekmektedir. İstanbul Tabip odasına özellikle cezaevlerinde ve kampüs hastanelerinde tutuklu ve hükümlü muayeneleri ile adli muayene nedeniyle kolluk eşliğinde hastane acil servislerine götürülen özgürlüğünden alıkonmuş bireylerin gözaltı giriş ve çıkış muayenelerinde yaşanan insan hak ihlallerine ve sağlık hakkına erişimde yaşanan sorunlara ilişkin pek çok şikâyet gelmektedir.

Bu konuda bilgiyi ortaklaştırmak ve uygulamada yaşanan insan hak ihlallerini önlemek amacıyla İstanbul Tabip Odası (İTO) İnsan Hakları Komisyonu 'nun düzenlediği “İstanbul Protokolü Eğitimi” , İstanbul Tabip Odası,  Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) tarafından 15-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Cağaloğlu binamızda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Murat Ekmez ve İTO İnsan Hakları Komisyonu yürütücüsü Dr. Ayten Saral'ın yaptığı İstanbul Protokolü eğitimine 24 hekim katıldı. Eğitimde eğitici ve kolaylaştırıcı olarak Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Süleyman Serhat Gürpınar, Adli Tıp Uzmanı Dr. Elif Kırteke, Avukat Nergis Tuba Aslan, Psikolog Dr. Türkcan Baykal, Dr. Yelda Emek, Dr. Aybige Bayram katkı sundu.

İstanbul Protokolü’nün tanıtımı, uluslararası ve ulusal mevzuata ilişkin bilgiler, işkenceye karşı usul güvenceleri, hekimlerin etik ve hukuki sorumlulukları, görüşmede öykü alma-temel ilkeler konu başlıklarının tartışıldığı ilk günün ardından yapılan ikinci gün oturumlarında işkencenin fiziksel ve ruhsal değerlendirilmesi ve belgelenmesi, raporlandırılması, izlemi değerlendirildi.

Katılımcılara sertifika verilme töreninin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi adına Merkez Konsey üyesi Dr. Samet Mengüç eğitime katılım gösteren hekimlere, eğitici olarak katkı sunan eğiticilere ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonuna teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mesleki bağımsızlık ve iyi hekimlik kavramını özetlediği kapanış konuşmasıyla eğitim sona erdi.

 


Bu HABERİ Paylaş!