İTO 2018-2020 Stratejik planı hazırlanıyor


  • Temmuz 06, 2018
  • 1330

Geçtiğimiz ay, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu oda komisyonlarından ve faaliyet alanlarından temsilcilerle bir araya gelmiş, mevcut durumu değerlendirmek, yürütülen çalışmaları gözden geçirmek, yeni dönem için yapılacak çalışmaları birlikte planlamak için “Komisyonlar, Faaliyet Alanları Ortak Toplantısı”nı düzenlenmişti. O toplantılarda alınan kararlardan biri,  toplantıların “Genişletilmiş Yönetim Kurulu” adıyla iki ayda bir düzenli gerçekleştirilmesi olmuştu. 

Yeni adıyla ilk “İTO Genişletilmiş Yönetim Kurulu” toplantısı,  3 Temmuz 2018’de Cağaloğlu binasında Pratisyen Hekimlik, Aile Hekimliği, Özel Hekimlik, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Çevre ve Halk Sağlığı, İnsan Hakları, Sağlık Politikaları ve Kadın Hekimlik komisyonları ile Sosyal Medya Çalışma Grubunun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda ilk gündem olarak Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan-1 Temmuz 2018 arasındaki faaliyet raporu görüşüldü.

Daha sonra, önceki toplantıda gelen geri bildirimlerle, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan 2018-2020 program taslağı komisyon temsilcileri ile paylaşıldı, eleştiri ve katkıları alınarak son hali verildi.


Bu HABERİ Paylaş!