İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan 24 Haziran Seçimlerine Dair Ortak Açıklama


  • Haziran 21, 2018
  • 868

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) 20 Haziran 2018 tarihinde 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Barosu, Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyonu yöneticilerinin katıldığı toplantıda Odamızı Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk temsil etti.

İMOK Sekreteri Süleyman Solmaz’ın okuduğu basın açıklamasında; “Meslek odalarının; doğruyu onaylayan ancak yanlışa sonuna kadar karşı çıkan tavrının tüm dünyada ortak bir davranış biçimi olduğu bilinciyle hareket etmesi karşısında, meslek odalarına düşmanca davranılmadığı, meslek odalarının yetkisizleştirilmesi için değil, topluma yarar sağlaması ve kamu adına denetim yapmaları için güçlendirildiği bir gelecek için, çoğulcu demokratik hukuk devletinin temellerini sağlamlaştıracak, kuvvetler ayrımını tesis edecek, parlamenter sistemi güçlendirecek, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak, yargı bağımsızlığını sağlayacak, anayasal ve yasal düzenlemeleri yapacak yeni bir Meclis’i ve bu iradeyle birlikte hareket edecek yeni bir Cumhurbaşkanı’nı seçmek için karar vereceğiz.

Bu kararı verirken ön koşul olarak herkesin görüşlerini özgürce ifade edeceği, eşit adil koşullarda yarışacağı ve güvenli bir seçim ortamında demokratik bir seçim istiyoruz.

24 Haziran; Demokrasi için, huzur için, barış için, bir arada yaşama kültürümüzü yeniden kurmak için yeni bir başlangıç olsun” denildi.

Ortak basın açıklamasının ardından meslek örgütleri yöneticileri söz alarak görüşlerini paylaştı.

İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk konuşmasında şunları söyledi:

“24 Haziran günü ülkemiz için fevkalade önemli bir seçim yaşanacak. Bu seçimler aynı zamanda on altı yıllık iktidar için bir referandum anlamı taşıyor. Biz İTO olarak bu on altı yıl boyunca her zaman her ortamda ‘AKP sağlığa/topluma/ülkeye zararlıdır!’ dedik. 24 Haziran günü de aynı fikirde olacağız.

Bütün meslektaşlarımızı 24 Haziran günü seçimlere katılmaya, oylarına ve sandıklara sahip çıkmaya, oylarını kullanırken on altı yıldır mesleğimizi itibarsızlaştıranları, emeğimizi ucuzlatanları, meydanlarda ‘Doktor efendi dönemi bitti!’ diye bağıranları unutmamaya çağırıyoruz.

Biz İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan bu yana burada, bu topraklarda hekimlik yapıyoruz. 24 Haziran’dan sonra da burada olmaya devam edeceğiz.

Kimin döneminin bittiğini 25 Haziran günü göreceğiz.”

Basın metni için tıklayınız.


Bu Haberi Paylaş!