İstanbul Tabip Odası Komisyonlar, Faaliyet Alanları Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi


 • Haziran 01, 2018
 • 1322

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) uzun yıllardır birçok alanda yürüttüğü zengin ve değerli çalışmalar Yönetim Kurulu ile sınırlı olmayıp, büyük ölçüde komisyonlarda, faaliyet alanlarında görev alan meslektaşlarımızın kıymetli katkılarıyla sürdürülmekte.

2018-2020 dönemi için görevi devralan Yönetim Kurulu önümüzdeki dönem çalışma programını oluşturabilmek için öncelikle İTO’nun bütün komisyonlar ve faaliyet alanları ile birlikte toplanarak mevcut durumu değerlendirmek, yürütülen çalışmaları gözden geçirmek, yeni dönem için yapılacak çalışmaları birlikte planlamak gerektiğinden hareketle ortak bir toplantı yapılması kararı verdi.

Toplantıya davet edilen Komisyon/Faaliyet Alanı Başkan ve Sekreterlerinden şu başlıkları kapsayan sunumlarını katılımcılarla paylaşmaları talep edildi:

- Komisyonunuzun faaliyet alanı nedir?
- Komisyonunuzun katılımcıları kimlerden oluşmaktadır?
- Komisyonunuzun çalışma yönergesi var mıdır?
- Komisyonunuzun rutin toplantı günleri var mıdır?
- Komisyonunuzun son iki yıllık çalışmaları nelerdir?
- Komisyonunuzun önümüzdeki dönem çalışma programında hangi çalışmalar planlanmıştır?
- Komisyonunuzun daha verimli çalışması için Yönetim Kurulu’muzun yapabilecekleri nelerdir?

27 Mayıs 2018 Pazar 13.30-18.30 arasında gerçekleştirilen, açılışını İTO Başkanı Dr. Pınar Saip’in yaptığı toplantıda 11 komisyon ve 2 faaliyet alanından sunumlar yapıldı ve hep birlikte değerlendirildi:

 • İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
 • Pratisyen Hekimler Komisyonu
 • İnsan Hakları Komisyonu
 • Tıp Öğrencileri Komisyonu
 • 14 Mart Tıp Haftası Komisyonu
 • Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu
 • Aile Hekimliği Komisyonu
 • Özel Hekimlik Komisyonu
 • Kadın Hekimlik Komisyonu
 • Sağlık Politikaları Komisyonu
 • Emekli Hekimler Komisyonu
 • Sosyal Medya
 • Felsefe Etkinlikleri

Toplantının son oturumunda ise genel olarak tabip odası ve komisyon çalışmaları değerlendirildi. Katılımcılar, “Komisyonlar, Faaliyet Alanları Ortak Toplantısı”nın son derece yararlı geçtiğini vurguladılar. İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk de katılımcılara teşekkür ederek bu tür toplantıların önümüzdeki dönem “İTO Genişletilmiş Yönetim Kurulu” anlayışı çerçevesinde periyodik olarak yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararını paylaştı.


Bu HABERİ Paylaş!