Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma Eleştirisi; Frankfurt Okulu ve Postmodernizm


  • Şubat 19, 2018
  • 1765

Sevgili Felsefe Dostları,

Son zamanlarda yaşadığımız sıkıntılı günler gündelik yaşantılarımıza yansıdığı gibi felsefe toplantılarımıza da yansıdı ve istemeyerek de olsa Ocak toplantımızı Şubat ayına ertelemek zorunda kaldık. Hekimlerin 2400 yıldır değişmeyen, Hipokrat yeminiyle temellenen barış ve adalet talebinin onarıcı ve güçlendirici etkisiyle felsefe toplantılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

26 Şubat Pazartesi akşamı gene Cağaloğlu'ndayız. Sizin de bildiğiniz gibi dört toplantı süresince ele aldığımız Aydınlanma konusunu Aydınlanma'nın çağdaş eleştirileriyle kapatıyoruz; Aydınlanma'yı enine boyuna, her yönüyle eleştirmek için iki değerli konuğumuz var; Bilgi Üniversitesi'nden Ferda Keskin, Mimar Sinan Üniversitesi'nden Kurtul Gülenç. Moderatörümüz felsefe konusunda yetkinliği hepimizce bilinen Saffet Murat Tura.

"Frankfurt Okulu'nun Aydınlanma Eleştirisi ve Radikal Kötülük Problemi" başlığı altında Kurtul Gülenç yapacağı konuşmanın içeriğini şöyle özetliyor; 

“Theodor W. Adorno'ya göre yaşadığımız toplumsal çerçevede hiç kimse doğru bir yaşam yaşama olanağına sahip değildir. Bu durum modern toplum ile dünyanın radikal düzeyde kötü olduğu tespiti ilişkisinde kendisini açar. Düşünür, modern dünyanın kötülüğünün rastlantısal olmadığını, bu kötülüğün kökensel olduğunu ileri sürer. Söz konusu köken aydınlanma sürecinde ve kapitalizmde yatmaktadır. Sunumda düşünürün ‘yanlış yaşam doğru yaşanamaz’ belirlemesi üzerinden radikal kötülük problemini ele alışı ve bu problemin aydınlanma ve kapitalizm ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.”

Ferda Keskin , Aydınlanma'yı Postmodernizmin bakış açısıyla ele alacağı konuşmasına dair şöyle diyor; “Postmodernizmin iyi tanımlanmış bir düşünce geleneği oluşturduğu önkabulünden hareketle bu geleneğin dünyanın yakın tarihini belirlemiş olan Aydınlanma ile ilişkisini tartışmak mümkün görünebilir. Oysa postmodernizm kavramı ile bu kavram bağlamında düşünülen isimlerin bütünlüklü bir gelenek oluşturduğunu söylemek oldukça sorunlu bir aşırı genelleme gibi görünmektedir. Dolayısıyla bu konuşmada postmodernizm ile Aydınlanma arasındaki ilişkiden çok, postmodern olduğu iddia edilen bazı düşünürlerin Aydınlanma hakkındaki görüşleri tartışılacaktır.”

Saffet Murat Tura'nın toplantıya dair düşüncelerini de ekli dosyada bulabileceksiniz.

26 Şubat Pazartesi akşamı görüşmek dileğiyle, sevgi ve saygılarımızla.

İstanbul Tabip Odası

 

“Aydınlanma Eleştirisi; Frankfurt Okulu ve Postmodernizm”

Konuşmacılar: Ferda Keskin ve Kurtul Gülenç

Moderatör: Saffet Murat Tura

26 Şubat 2018, Pazartesi - 19.00

İstanbul Tabip Odası CAĞALOĞLU binası

Doç. Dr. Ferda Keskin; Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Lisans, Columbia University Felsefe Bölümü'nden Master ve Doktora derecelerini aldı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde öğretim üyesi olan Keskin, aynı zamanda kurucusu olduğu Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı'nın direktörlüğünü yapmaktadır. Çalışma alanları: Michel Foucault, Etik, Toplum ve Siyaset Felsefesi, Toplum Bilimleri Felsefesi, Edebiyat ve Felsefe.

Doç. Dr. Kurtul Gülenç; 1997 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında yine aynı üniversiteden yüksek lisans, 2010 yılında da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Gülenç’in Frankfurt Okulu (Ayrıntı Yayınları, 2015), Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk (Tekin Yayınları, 2016) ve Marx ve Sonrası (İthaki Yayınları, 2017) adlı telif kitaplarının yanı sıra Ahu Tunçel ile birlikte editörlüğünü yaptığı Siyaset Felsefesi Tarihi – Platon’dan Zizek’e (Doğu Batı Yayınları, 2013) ve Özlem Duva ile birlikte yayına hazırladığı Yargıya Felsefeyle Bakmak (YKY, 2016) adlı çalışmaları da bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Saffet Murat Tura; Saffet Murat Tura 1955 yılında Akyazı'da doğdu. 1980 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre fizyoloji üzerine çalıştıktan sonra 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde psikiyatri uzmanlığını tamamladı. Analitik yönelimli psikoterapi üzerine çalışmalar yaptı. 1993 yılında İmago Psikoterapi Merkezi'ni kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalarının yanı sıra felsefe ve politika konularında yazıları yayımlandı. Tura'nın “Freud'dan Lacan'a Psikanaliz”, “Günümüzde Psikoterapi”, “Şeyh ve Arzu”, “Histerik Bilinç”, “Madde ve Mana” ve “Beynin Gölgeleri” adlı kitapları bulunmaktadır.
Bu Haberi Paylaş!