Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Uygulamasını Kabul Etmiyoruz


  • Şubat 14, 2018
  • 1475

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kaçınılmaz bir sonucu olan acil servislere aşırı hasta yığılmasını İstanbul Tabip Odası olarak yıllardır dile getirmekteyiz. Yine son yıllarda acil servislere başvuran hastaların % 80’inin acil hasta olmadığını ifade etmekte, acil servislerin yükünü hafifletecek sağlıklı planlamalar yapılmasını talep etmekteyiz.

Bizim yıllardır gündeme taşıdığımız konuları Sağlık Bakanlığı yetkilileri de dile getirmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı son 1 ayda yaptıkları çalışmalarla acillere başvuran hastaların % 80’inin gerçekte acil hasta olmadığını gördüklerini belirten bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Ancak Sağlık Bakanlığı bu gerçekliği ifade ettikten sonra, çözüm üretecek adımlar atmak yerine 31.01.2018 tarihinde “Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması” adıyla bir genelge yayımladı.

Acillerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla çıkarıldığı söylenen bu genelgeye baktığımızda; hekimlerin işyükünün artacağı açıktır. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık alanının idaresi kendilerinde değilmişçesine temenniler üzerine kurduğu bu genelgenin de uzun yıllardır sürdürülen deneme-yanılma politikalarının bir başka örneği olacağı şimdiden bellidir.

Kurgulanan uygulamanın sonuçlarının ayrıntılı ele alınmadığı, öngörülmediği açık olan bu genelge ile;

1- Acil iş yükü azalmayacak, bilakis artacaktır.

2- Yasalarda tanımlanan mesai saatleri dışında çalışmanın önü açılacak ve sağlık çalışanları ciddi özlük hakkı kayıplarıyla karşı karşıya kalacaktır.

3- Bu genelgeyle nitelikli sağlık emek gücünü daha fazla sömürme amaçlanmaktadır.

4- Mesai dışı çalıştırmanın önü açılmaktadır.

5- Gece poliklinik hizmeti vermekle daha fazla rant amaçlanmıştır.

6- Kayıtlarda 120 milyon kişiyi bulan yıllık “acil” başvuru sayısı istatistiklerde düşük gösterilecek, fakat fiilen mesai saatleri dışında hastanelere başvuru sayıları çok daha artacaktır.

Bütün bu olumsuzlukları içeren “Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması” genelgesi kabul edilemez. İstanbul Tabip Odası olarak tüm meslektaşlarımızla birlikte başta hukuksal olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla,

İstanbul Tabip Odası 
Yönetim Kurulu


Bu Haberi Paylaş!