Dr. Raşit Tükel ve Dr. Taner Gören Görevlerine Döndüler


  • Şubat 12, 2018
  • 2807

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Gören hakkında gözaltına alındıkları gerekçesi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen görevden uzaklaştırma kararı geri alındı. Haksız gözaltı işlemi esas alınarak gerçekleştirilen hatalı işlemin geri alınması sonrasında, Dr. Tükel ve Dr. Gören 12 Şubat 2018 Pazartesi günü tekrar göreve başladılar.

Hocalarımızı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu hekimler, sağlık çalışanları, asistanları, öğrencileri, hastaları ellerinde çiçeklerle karşıladılar.

Sevgili Hocalarımıza bir kez daha mutlulukla, coşkuyla ve umutla hoşgeldiniz diyoruz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu Haberi Paylaş!