SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları Toplantısı Yapıldı


  • Aralık 22, 2017
  • 1702

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 2017 yılı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında planlanan “SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları” konulu bilgilendirme toplantısı 21 Aralık 2017 Perşembe akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. SGK Başmüfettişi  Sn. Mustafa Erden’in gerçekleştirdiği sunuma meslektaşlarımızın ilgisi yoğun oldu.

Sunum;  genel sağlık sigortalılığı, sağlık hizmet sunucuları ile SGK arasında imzalanan protokol hakkında bilgiler verilerek başladı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait kurum verilerinin aktarılması ile devam etti.  Hastanelere müracaat sayıları, yıllık fatura tutarları, müracaatlar başına ortalama maliyetler, kuruma fatura edilen reçeteler, reçete başına düşen tutarlar ve bunlardaki değişimler de yıllar bazında aktarıldı.

Hekimlerle ilgili olarak devam eden sunumda;  hekimlerin sorumlulukları, hekim hasta ilişkisi, tedaviden zarar görülmesi, hekimlerin sağlık hizmet sunucusuyla olan sözleşmeleri ve yükümlülükleri, bu sözleşmeler ve mesleki etik ilkeler doğrultusunda hasta tedavisi, haksız sağlık hizmeti, yurtdışı sigorta müracaatları, katılım payları, ilave ücretler, sağlık raporları, SGK hekim şifresi ve şifrelerin gizliliğinin önemi, acil işlemler, yoğun bakım tedavi bedelleri gibi birçok konu başlığında kısa ve önemli bilgilendirmeler yapıldı.

Özel sağlık hizmet sunucularında çalışan hekimlerin statüleri ile ilgili başlığa gelindiğinde salondaki hekimlerin de yer yer sunuma müdahaleleri oldu. Özellikle hekimler, şirket kurdurularak ücret karşılığında işverene fatura kesilmesi şeklindeki çalışma biçimine ve işveren tarafından bunun dayatılmasına itirazlarını dile getirdiler. Ayrıca özel sağlık kuruluşları tarafından başlarda %30’lar seviyesinde alınan fark ücretlerinin %200’lere ulaştığını, bu artışların hekim ücretlerine yansımadığı gibi ücret, hakediş ve özlük haklarındaki kayıpların daha üst seviyeye geldiğini ifade ettiler. Hekimler yapmış olduğu katkılarda, İstanbul’da halihazırda hekim ücretlerini ödemeyen ve sistematik ücret gaspı yapılan hastanelerin bulunduğunu ve SGK’nın bu hastanelere yapacağı ödemelerde sunulan hizmetin niteliği gereği hekim emeğini öncelemesi gerektiğini vurguladılar. 

Toplantı sonunda Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç’ün ile katkı sunan hekimlerin ilettiği konuların  ve meslek örgütlerinin sorunların çözümünde işbirliğinin önemine vurgu yapılarak Sn. Mustafa Erden’e teşekkür edildi.


Bu Haberi Paylaş!