TTB 54. Büyük Kongresi yapıldı


  • Ağustos 18, 2010
  • 2279


      TTB 54. Büyük Kongresi yapıldı (*)

     Türk Tabipleri Birliği�nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Abdülkadir Noyan Salonu�nda yapıldı. Etkin Demokratik TTB ve Ulusal Hekim Dayanışması gruplarının katıldığı seçim sonucunda, TTB yönetimi Etkin Demokratik TTB Grubu�nun oldu.
     TTB 54. Büyük Kongresi�nin ilk günü, açış konuşmaları Merkez Konseyi çalışma, mali ve denetleme raporlarının sunulması, tabip odası temsilcilerinin konuşmaları ile geçti. İkinci gün ise merkez kurulların seçimi yapıldı. 451 delegenin 420�sinin katıldığı seçimin sonuçları ve alınan oylar şöyle:

     ETKİN DEMOKRATİK TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
     TTB Merkez Konseyi
     Dr. Sinan Adıyaman (231)
     Dr. Altan Ayaz (231)
     Dr. Muharrem Baytemur (217)
     Dr. Hülya Biriken (226)
     Dr. Ali Çerkezoğlu (229)
     Dr. Gençay Gürsoy (230)
     Dr. Necdet İpekyüz (216)
     Dr. Erkan Kapaklı (233)
     Dr. Orhan Odabaşı (249)
     Dr. İskender Sayek (241)
     Dr. Mustafa Vatansever (240)

     TTB Yüksek Onur Kurulu
     Dr. Naki Bulut (240)
     Dr. Orhan Erdinç ( 237)
     Dr. Şebnem Korur Fincancı (248)
     Dr. Hakan Giritlioğlu (255)
     Dr. Bahar Gökler (246)
     Dr. Şükrü Güner (248)
     Dr. Selim Ölçer (233)
     Dr. Faik Urbarlı (243)
     Dr. Şefik Zan (241)

     TTB Denetleme Kurulu
     Dr. Ersin Çağırgan (241)
     Dr. Yaşar Ulutaş (236)
     Dr. Bülent Nazım Yılmaz (231)

     ULUSAL HEKİM DAYANIŞMASI GRUBU
     TTB Merkez Konseyi
     Dr. Mehmet Altınok (173)
     Dr. Mustafa Enis Arabacı (171)
     Dr. Mete Bayburtlu (167)
     Dr. Arif Bulut (169)
     Dr. Suat Çağlayan (181)
     Dr. Zafer Ergün (170)
     Dr. Ahmet Ömeroğlu (156)
     Dr. Suat Tülek (166)
     Dr. Ahmet Haki Türkdemir (161)
     Dr. Ahmet Murat Ünal (161)
     Dr. Şadi Yenen (165)

     TTB Yüksek Onur Kurulu
     Dr. Recep Akdur (178)
     Dr. Faruk Atlı (165)
     Dr. Dursun Bostancı (163)
     Dr. Atınç Çoltu (163)
     Dr. Yıldırım B. Doğan (170)
     Dr. Zafer Doğan (170)
     Dr. Selim Kurtoğlu (159)
     Dr. Ahmet Tevfik Ozan (163)
     Dr. Şevket Ruacan (175)

     TTB Denetleme Kurulu
     Dr. Emel Koçak (164)
     Dr. Hakan Şatıroğlu (167)
     Dr. Ali Rıza Üçer (169)Bu HABERİ Paylaş!