Bilgilendirme Toplantısı: SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları

Değerli Meslektaşımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın bilgilendirme çalışmaları kapsamında; İstanbul Tabip Odası evsahipliğinde, üyelerimize yönelik bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıda:

1-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği ve Sağlık Hizmet Sunucularından Hizmet Alım Sözleşmeleri

2-SGK ile sağlık hizmet sunucuları arasındaki hukuki ilişki ve hekimlerin hukuki sorumlulukları konuları ele alınacak ve hekimlerin konuyla ilgili sorularına cevap üretilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Baş Müfettiş Mustafa Erden’in sunum yapacağı toplantıya katılımınızı bekleriz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Tarih: 21 Aralık 2017, Perşembe

Saat: 18.30

Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası