Israrlı çabalarımız, Sağlık Bakanlığı'nın hukuka aykırı olarak sürdürdüğü "çifte muayenehane yasağı" uygulamasını ve inadını kırdı


  • Ağustos 18, 2010
  • 1703


    ISRARLI ÇABALARIMIZ, SAĞLIK BAKANLIĞI�NIN HUKUKA AYKIRI OLARAK
    SÜRDÜRDÜĞÜ "ÇİFTE MUAYENEHANE YASAĞI" UYGULAMASINI VE İNADINI KIRDI�


    Hatırlanacağı gibi, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin, aynı zamanda muayenehanelerinde çalışması, Sağlık Bakanlığı tarafından 1219 sayılı Kanun�un 12. maddesinde yer alan �çifte muayenehane� yasağının ihlali olarak yorumlanıyor ve başvuran hekimin ilgili evrakları ve başvurusu işleme dahi alınmadan reddediliyordu.

    Açtığımız davalarda Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı�nın bu işlemini hukuka aykırı bulmuş olmasına rağmen uygulama değişmemişti.

    Bu nedenle meslek örgütümüz tarafından toplantılar düzenlenmiş, imza kampanyası başlatılmış ve toplanan imzalar bir heyet tarafından teslim edilerek, acil olarak çözüm istenmişti. Görüşmede, ilgili hukuksal düzenlemeye ve Mahkeme kararlarına aykırı olan bu uygulamanın �sona erdirileceği� bilgisi verilmiş olmasına rağmen, maalesef uygulama aynen sürmüş ve hekimlerin mağduriyeti devam etmiştir.

    Ancak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 13.09.2005 tarih ve 5370 sayılı yazı ile özel hastanede çalışan bir uzman hekimin aynı zamanda muayene açmasına engel bir durumun bulunup bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu yazı doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Grup Başkanlıklarına gönderilen 21.11.2005 tarih ve 5370 sayılı yazı ile özel hastanede tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen hekimlerin (kadrolu hekim), tam gün esasına dayalı olarak sözleşme düzenlemesi gerektiği ve �bu hekimlerin özel hastanedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri sonrasında bir muayenehanede çalışmaklarına engel bir durumun bulunmadığı� belirtilmiştir.

    Böylece Sağlık Bakanlığı �çifte muayenehane� yasağına ilişkin, bir hayli gecikmiş bir düzenleme yaparak, kamu kuruluşlarında çalışan hekimler ile özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler arasında devam edegelen farklı uygulamayı sürdürme inadından vazgeçmiş oldu. Bir başka ifadeyle, kamuda çalışan hekimlere tanınan muayene açma hakkı, özel hastane de çalışan hekimlere de, Sağlık Bakanlığı tarafından da, nihayet tanındı.

    Meslek örgütümüzün, uygulamayı ve ortaya çıkacak ihlalleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü bildirir, konuyu bilgilerinize sunarız.

    İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!