Temsilciler Kurulu Divanı Üyeleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temsilcileriyle Buluştu

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı, 26 Nisan 2017 tarihinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İstanbul Tabip Odası temsilcileri ile bir araya geldi.

Şişli Hamidiye Etfal temsilcileri ile yapılan toplantıda; 

1-Özellikle acil servislerde başvuru yoğunluğunda artışa bağlı problem yaşandığı, iş yükünün çok arttığı, başvuran hastaların hepsinin gerçekten acil hastalar olmadığı vurgulandı. Acile yapılan başvuruların kaçının gerçek acil olduğunun belirlenmesi, başvurular ile ilgili somut veriler elde ederek bir çalışma yapmak ve sonuçlarını ilgili yönetim birimlerine iletmek önerildi. Hasta eğitiminin gerekliliği vurgulandı, hastane çevresinde panolar ile acil başvurunun ne olması gerektiğini anlatan yazılı bilgilendirmeler yapılması önerildi.  Suriyeli hastaların yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda dil eğitiminin önemi belirtildi. Panolar ve bilgilendirme için Şişli Belediyesi’nden destek alınabileceği konuşuldu. 

2-Hastane yemeklerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli olmadığı belirtildi, yemeklerle ilgili Tabip Odası, SES ve Genel-İş temsilcileri ile birlikte hastane yönetimi ile bir görüşme planlandı.

3-Hastanelerde akademik yayınlara ek olarak verilen performans ödemelerinin ortak döner sermaye havuzundan verilmesinin diğer sağlık çalışanları açısından adil olmadığı, farklı bir kaynaktan sağlanması gerektiği vurgulandı. 

4-Hastanenin afet planının olmadığı vurgulandı, planlanması için girişimde bulunulması kararlaştırıldı. 

5-Tabip Odası, SES ve Genel-İş hastane temsilcileri ile aylık düzenli toplantılar yapılarak hastanedeki sorunları belirlemenin ve başhekimlik ile görüşme planlanarak hastanedeki sorunları tartışmanın yararlı olacağı ifade edildi. 

6-Tabip Odası temsilci toplantılarının düzenli yapılması gerektiği vurgulandı.

7-İş güvenliği, çalışan sağlığı komisyonlarına Tabip Odası temsilcileri olarak müdahil olmak ve çalışanların ( taşeron çalışanlar dahil) aşılamaların izlenmesi gerektiği vurgulandı. 

Temsilciler Kurulu Divanı Üyeleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Temsilcileriyle Buluştu