İşyeri Hekimlerinin Yazdığı Reçetelerde Yaşanan Sorunlarla İlgili Gelişmeler


  • Ağustos 18, 2010
  • 2208

İşyeri Hekimlerinin Yazdığı Reçetelerde Yaşanan Sorunlarla İlgili Gelişmeler


      SSK Sağlık Kurumlarının Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle birlikte ortaya çıkan karmaşanın bir yansıması da işyeri hekimliği alanında yaşanıyor. 09-02-2005 tarihinde SSK ile Türk Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanan Sözleşmeye rağmen SSK Eczanelerinin apar topar kapatılmaları, Sözleşmede bu eczanelerden alınacağı belirtilen işyeri hekimi reçeteleri için bir belirsizlik yarattı. Bu belirsizliğin giderilmesi için 23-02-2005 tarihinde Sözleşmede değişikliğe gidilerek, işyeri hekimi reçetelerinin bölge eczacı odalarının onayı alındıktan sonra serbest eczanelerden alınabileceği hükmü getirildi. İstanbul Tabip Odası bir taraftan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın bir yansıması olarak değerlendirdiği bu gelişmelerin uzun vadedeki karşılıklarına dikkat çekerken, işyeri hekimlerinin yaşadığı güncel sorunların da çözümü için İstanbul Eczacı Odası, TEB ve TTB nezdinde girişimleri başlattı. Gerek İstanbul Tabip Odası'nın gerekse TTB'nin özelikle TEB ile yürüttüğü görüşmelerden ne yazık ki sorunu algılayan ve çözmek için adım atan bir tutumla karşılaşılmadığını açıklıkla ifade etmek gerekiyor. İstanbul Eczacı Odası ise soruna anlamakla birlikte şu ana kadar çözüm doğrultusun da adım atmış değil.
     İstanbul Tabip Odası olarak İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda aşağıdaki yaklaşımı esas alan bir çalışma yürütülmektedir.
     Bilindiği gibi SSK ile TEB arasında 9-2-2005 tarihinde imzalanan SSK tip sözleşmesine göre işyeri hekimlerinin düzenlediği reçeteler kurum eczanelerinden alınmaya devam edecekti. SSK Eczanelerinin kapatılması dolayısıyla sözleşmenin bu konuyu düzenleyen 2.19 maddesi 23-2-2005 tarihinde iptal edilmiş ve işyeri hekimi tarafından yazılan reçetelerin bölge eczacı odalarının onayı alındıktan sonra serbest eczanelerden alınabileceği hükmü getirilmişti.
     TEB ve İstanbul Eczacı Odasıyla yapılan görüşmeler sonucunda getirilen bu hükümle amaçlananın onay değil işyerlerinden yazılan reçetelerin blok olarak aynı eczane üzerinden alınmasının yarattığı adaletsizliği gidermek olduğu belirtilmişse de;
     1- Sözleşmede geçen ifade hekim reçetelerinin eczacı odası tarafından onayından bahsetmektedir ki bu asla kabul edilemez.
     2- Getirilen bu hükümle gereksiz bir bürokrasi ve zaman kaybı yaratılmıştır. Eczaneler arasında yaratılmaya çalışılan adaletli dağıtım işyeri hekimleri ve onların hastaları açısından bir adaletsizlik olarak yaşanmaktadır.
     3- İstanbul gibi bir kent için Eczacı Odasının 11 irtibat noktası(bunların 7 si büyük hastanelerin içinde yatan hasta reçeteleri için oluşturulmuştur) işyerleri için yaşanan adaletsizliği neredeyse tedavi hakkının engellenmesi boyutuna taşımaktadır. Onay için bekleme süresi saatlerle ifade edilmektedir. 3000 işyeri hekiminin yazdığı reçetelerin aynı gün içinde alınması neredeyse imkansızdır.
     4- Bahsedilen bu onay dolayısıyla yaratılmaya çalışılan adaletli dağıtım işyerlerinin dağınıklığı ve eczane sayısı düşünüldüğünde pratik olarak da mümkün değildir. Onay sonrasında Eczacılar Odasının reçeteleri hangi kriterlere göre dağıtacağı ve bu işlemlerin nasıl yürütüleceği de belli değildir.
     Eczacılar Birliğinin bu uygulaması gerekçesi ne olursa olsun işyeri hekimleri tarafından kabul edilemez niteliktedir.
     Yönetim Kurulu, İYH Komisyonu ve ilgili hekimlerin katılımıyla oluşturulan bir heyetle 16.03.2005 günü İstanbul Eczacılar Odası ziyaret edilerek ve işyeri hekimlerinin yaşadığı sorunlar aktarıldı. Bu görüşmenin ardından, 21 Mart Pazartesi günü, İstanbul Tabip Odası'nda Oda sekreteri ve komisyon üyeleri ile birlikte yaklaşık 40 hekimin katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda uygulamanın gerek etik gerekse de pratik sorunları olduğu tespiti yapıldı ve tepkilerin ve çözüm arayışlarının sürdürülmesi konusunda karar alındı.
     Bu arada konu ile ilgili günlük basında çıkan habere ilişkin olarak görüştüğümüz İstanbul Eczacı Odası yöneticileri henüz kendilerine bir değişiklik bilgisi gelmediğini söylediler. Tüm gelişmeler işyeri hekimlerine anında duyurulacaktır.
     Başta işyeri hekimliği yapmakta olan meslektaşlarımız olmak üzere tüm hekimlerin her türlü aracı kullanarak ilgili kuruluşlara tepkilerini ifade etmeleri yürütülecek görüşmelere güç katacaktır.
     İstanbul Tabip Odası


Bu HABERİ Paylaş!