Panel: Hasta-Hekim İlişkisinde Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi

Sayın Meslektaşımız,

Hasta-hekim ilişkilerinde anamnez ve fizik muayenenin tanı koymak için en önemli araç olduğu bilinen ve kabul gören bir gerçekliktir. Hasta muayenesinde gecen süre hem hekimin hastayı sağlığı hakkında doğru değerlendirmesini, hem de hastanın şikayetlerini doğru ifade etmesini sağlar.

Bu tespitten hareketle, İstanbul Tabip Odası olarak muayene süreleri ve yaklaşımlar konusunda yaşadığımız sorunları ortaya koymak ve çözüm önerilerimizi konuşmak üzere bir toplantı düzenliyoruz.

Program ayrıntılarını aşağıda bilginize sunduğumuz toplantıya katılımınızı bekleriz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 

PANEL-FORUM
HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNDE ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENENİN ÖNEMİ

Moderatör: Prof. Dr. Raşit Tükel

Sağlık politikaları ve eğitim

Prof. Dr. Özdemir Aktan

İyi anamnez, iyi fizik muayene = İyi hekimlik

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

Vaka Örnekleri ile fizik muayenenin önemi

Prof. Dr. Taner Gören

 

21 Şubat 2017, Salı

19.00

İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu) Konferans Salonu

 

Panel: Hasta-Hekim İlişkisinde Anamnez ve Fizik Muayenenin ÖnemiAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası