"Mecburi Hizmet" Atamaları Daha da Genişleyerek Yeniden Geliyor


  • Ağustos 18, 2010
  • 1769

GENELGENİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU,
"MECBURİ HİZMET" ATAMALARI DAHA DA
GENİŞLEYEREK YENİDEN GELİYOR
.
    17.03.2005 tarihinde ve 1588 sayılı genelge ile Eğitim Hastanelerinde Uzman ve Başasistanlara Atama-Nakil Yönetmeliğinin Ek Madde 1 ve Geçici Madde 3'e göre işlem yapılacağını bildiren Sağlık Bakanlığı, 21. 3.2004 tarihli 1731 sayılı genelge ile bu işlemi durdurmuştur. 4 gün ara ile genelge yayınlayıp tekrar iptal eden Sağlık Bakanlığının bu konudaki tutumu oldukça düşündürücüdür.

    Bu tutum değişikliğine neden olarak gösterilen '' devralınan eğitim ve araştırma hastanelerinin personel dağılım cetvelleri çalışmaları yürütülmekte olduğundan'' yazısı bu atamaların devralınan hastanelerinde (SSK Eğitim Hastaneleri) çalışan uzmanları da kapsayacağı çok açıktır.
    Kamuda yıllardır emek veren deneyimli hekim arkadaşlarımızın ardıardına gelen genelgelerle istifaya mecbur bırakılarak özel sektöre ucuz işgücü olmaya zorlanıyor ve mecburi hizmet yeniden gündeme getiriliyor olması kabul edilebilir bir durum değildir.
    Bakanlığı yanlış ve vahim sonuçlar doğuracak bu uygulamadan vazgeçmesini istiyor ve tüm hekim arkadaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı duyuruyoruz.

Bu HABERİ Paylaş!