Özel Hekimlerin Vergi Sorunu İstanbul Defterdarı ile Görüşüldü


  • Ağustos 18, 2010
  • 1803

  ÖZEL HEKİMLERİN VERGİ SORUNU İSTANBUL DEFTERDARI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

     İstanbul Defterdarı Sn. Mehmet Akif Ulusoy, içinde Odamızın da bulunduğu meslek örgütlerini ziyaret etmiş, İstanbul'da çeşitli meslek mensuplarının ve bu arada hekimlerin geçen dönem beyan ettikleri kazançları ve ödedikleri vergiler ile ilgili bilgileri paylaşmıştır.

     Defterdarın yaptığı çağrı ile 23.02.2005 tarihinde tüm meslek odalarının başkan ve saymanları bir araya gelmiştir. Bu toplantıda defterdar geçen dönem yapılan zorla matrahı yükseltmek gibi uygulamaları hukuk dışı olarak tanımlamış, artık böyle uygulamaların olmayacağı sözünü vermiştir.Ancak daha önce de paylaşmış olduğu gibi düşük gelir beyanlarının da gerçekçi olmadığını ve bu durumu düzeltmek için ne yapılacağını da hep birlikte tartışmamız gerektiğini söylemiştir.

     Oda Başkanımız herkesin gerçek kazancının vergisini ödemesi gerektiğini, vergi kaçıranların yanında olmadıklarını ancak korku ve baskı ile matrah artırmaya zorlamanın ve tıbbi etik kurallarına aykırı yöntemlerle denetim yapmanın kabul edilemeyeceğini dile getirmiştir. Vergi toplayamamanın birçok faktörün yanı sıra ülkedeki gelir dağılımı bozukluğu, adaletli vergi sisteminin olmayışı ve vergiler ile elde edilen gelirin değerlendirilmesindeki olumsuzluklardan kaynaklandığı bildirilmiştir.

     Defterdarlığın hukuk dışı uygulamalara son verme yönündeki davranışı ve sorunların çözümü için diyaloga açık tutumu olumlu olarak değerlendirilmiştir.

     Zira, Defterdarlık tarafından 25.02.2005 tarih ve 3199 sayılı yazıyla Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda; - Gelir vergisi beyan dönemi, kazançları gerçek usulde tespit edilen mükellefler için 01.03.2005 tarihinde başlayacağından beyanname vermek için vergi dairesine gelen veya posta yoluyla gönderen gerçek usulde vergi mükelleflerinin beyan ettikleri matrah miktarları (zarar dahil) ne olursa olsun beyannameleri hiçbir şekilde geri çevrilmeyecek, kendilerine beyan arttırma yönünde söylem ve davranışlarda bulunulmayacaktır. Mükellefimize her zaman olduğu gibi güler yüzlü davranılacak ve gereken kolaylık gösterilecektir.- şeklinde bildirimde bulunulmuştur.

     Meslektaşlarımızın kayıt dışılığa itibar etmeyerek gerçek kazançları üzerinden vergilerini ödemeleri için duyarlılıklarını arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları yapacağımız hususu defterdar ve diğer meslek örgütleri yöneticileri ile paylaşılmıştır.

     Defterdarlığın bu konu ile ilgili hazırlamış olduğu ve diğer meslek oda yöneticileri ile mutabık olduğumuz metin aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

     Vergide adaletin sağlanması ve haksız vergilendirmenin engellenmesi, bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi için İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMO), Defterdarlık yetkilileri ve üyelerimizin katılacağı ortak toplantılar düzenlenmesi hedeflenmiştir.

     Bilgilerinize sunarız.

     İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!