Doçent ve Profesör Kadrosuna Atanacaklara "6 Ay Süre İle Yurt Dışında Bilimsel Çalışmalarda Bulunma Şartı" Uygulanmayacak


  • Ağustos 18, 2010
  • 1730

İSTANBUL TABİP ODASI TARAFINDAN AÇILAN DAVADA,
"DOÇENT VE PROFESÖR KADROSUNA ATANABİLMEK İÇİN EN AZ 6 AY SÜRE İLE YURTDIŞINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA BULUNMA" KOŞULUNUN
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ


     Hatırlanacağı gibi, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 08.01.2004 tarih ve 63 sayılı kararı ile "doçent ve profesör kadrosuna atanacaklardan, 01.07.2004 tarihinden itibaren en az 6 ay süre ile yurt dışında bilimsel çalışmalarda bulunması şartının aranması" koşulunu getirmişti.
     İstanbul Tabip Odası tarafından bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmasının ardından ise İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından, 29.04.2004 tarih ve 40 sayılı karar alınarak, dava konusu kararın uygulama tarihi, 01.01.2005 olarak değiştirilmişti.
     Meslek örgütümüzün talep ve itirazlarını haklı bulan İstanbul 4. İdare Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, ilgili mevzuata, bilimsel ve akademik kriterlere aykırı karar konusunda;
     "Dava konusu olayda ise, mevcut yasal düzenlemede bulunan idari faaliyetlerde rektöre yardımcı olma yetkisini aşan Üniversite Yönetim Kurulunun, Üniversitenin akademik organının kendisinin değil Senato olduğunu dikkate almayarak, Senatonun da bu yetkisini ancak Kanun ve Yönetmelikte çizilen sınır içinde kullanabileceği, başka bir ifadeyle kanunun üzerinde yeni bir düzenleme şeklinde hukuka ve norm hiyerarşisine aykırı bir sonucun varlığına yol açmayacak şekilde yasada tanımlanan yetkisi bulunmasına rağmen, 1.7.2004 tarihinden itibaren en az 6 ay süre ile yurtdışında bilimsel çalışmalarda bulunma şartı aranmasına ilişkin olarak verdiği karar ve bu kararın uygulanma tarihini 1.1.2005 olarak değiştiren, esaslarını belirleyen karar Kanun ve Yönetmeliğe aykırı olduğundan işlemde hukuka uyarlık yoktur." gerekçeleriyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASIna karar verdi.
     İstanbul Üniversitesi'nin önceki dönemlerden farklı olarak, Mahkeme kararını uygulaması halinde, doçent ve/veya profesör kadrosu için başvuracak meslektaşlarımız için, en az 6 ay yurtdışında çalışma koşulu aranmayacak.

     İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu

     Not: Kararın tamamı, Hukuk Büromuzdan temin edilebilir.


Bu HABERİ Paylaş!