Sağlık Bakanlığı'ndan Bilimsel Toplantılara Katılım İzni


  • Ağustos 18, 2010
  • 3644

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM İZNİ
     Sağlık Bakanlığı 20.07.2004 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerine bir genelge göndererek sağlık çalışanlarının "yılda iki etkinliği geçmemek kaydıyla kongre, konferans, seminer, sempozyum ve bilimsel içerikli etkinliklere" katılabileceklerini duyurmuştur. TTB'nin Bakanlığın daha önce yürürlükten kaldırdığı uygulamaya karşı açtığı dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Bu karardan sonra Bakanlık bu genelgeyle yeni düzenlemeyi yaptı. Genelge şöyle:
     1. Sağlık Çalışanları yılda iki etkinliği geçmemek kaydıyla görevlendirme suretiyle kongre, konferans, seminer, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılabileceklerdir.
     2. Görevlendirmelerin yapılmasında hizmet ihtiyaçlarına göre değerlendirme yapılacak ve sağlık hizmetinde aksamaya yol açılmamasına dikkat edilecektir.
     3. Sağlık çalışanlarımızın etkinliklere bildirili katılmaları sözkonusu olduğunda bütçe ve döner sermaye imkanlarının uygun ve yeterli olması halinde yolluklu-yevmiyeli, uygun yeter olmaması halinde yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirmesi yapılacaktır.
     4. Etkinliklere bildirisiz katılımlarda yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yapılabilecektir.
     5. Yılda iki etkinliği geçen katılımlarda katılım süresi yıllık izinden mahsuben izin verilmesi uygundur.


Bu HABERİ Paylaş!