Sağlık Bakanlığı "İhale ile Tabip Alımını" Şimdilik Durdurdu


  • Ağustos 18, 2010
  • 2082

Sağlık Bakanlığı "İhale ile Tabip Alımını" Şimdilik Durdurdu
     Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos 2004 tarihli yazısıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılacak hizmet satın alma işlemlerinde tabip ve uzman tabip istihdamının yapılmamasını istedi.
     Kamu sağlık hizmetlelerinin özelleştirilmesinde yeni bir dönem başlatan Sağlık Bakanlığı ilk adımı 24.07.2003 tarih ve 25718 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan �Sözleşmeli Sağlık Personeli Kanunu� ile atmıştı. Uygulamanın ikinci adımı ise 05.05.2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan �Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller� oldu.
     Yapılan düzenlemeler sonrası Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastaneler ihaleler açarak Sağlık Personeli alımına başlamıştı. İlk kez tabip alımı ise Denizli Devlet Hastanesi tarafından 5 Ağustos 2004 tarihinde yapılan ihale ile gerçekleştirilmek istendi, ancak ihale teklif edilen ücretlerin düşüklüğü nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.
     Türk Tabipleri Birliği 6 Ağustos 2004 tarihinde Sağlık Bakanı ile görüşerek "Yaşanan sürecin sözleşmeli hekim istihdamının da ötesinde ihaleye giren şirketler üzerinden hekimlerin şirket elemanı olarak çalıştırılacakları, bu istihdam modelinin başta hekimler olmak üzere halk sağlığına, Türkiye tıp ortamına çok ciddi zararlar vereceği, bu uygulamanın bir an önce durdurulması gerektiği"ni vurgulayarak uygulamanın durdurulmasını talep etmişti.
     Gelişmeleri değerlendiren Sağlık Bakanlığı, satın alma yoluyla tabip alımı yapması uygulamasının, kendi merkezi istihdam politikasına ters düştüğünü görerek ikinci bir talimata kadar durduğunu açıkladı.
     Müsteşar Yardımcısı Abdülkadir ATALIK imzasıyla Valiliklere yollanılan yazıda şöyle denildi:
     "Yapılan değerlendirmeler neticesinde, tabib ve uzman tabiblerin Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar nezdindeki eşit dağılımının sağlanması yolunda önemli mesafeler alındığı, buna yönelik olarak gerekli merkezi planlamaların yapıldığı ve şu aşama itibariyle, yapılan merkezi planlama çerçevesinde gerekli istihdam politikalarının oluşturulduğu ve bu nedenlerle, tabib ve uzman tabib hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, yapılmış olan merkezi planlamada bir kısım aksamaların oluşabileceği müşahade edilmiş olup; bu çerçevede, hizmet satın alma ihalesi yapılmış olanlar hariç, ikinci bir yazılı talimata kadar, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan hizmet satın alma işlemlerinde, tabib ve uzman tabiblik hizmetlerine yer verilmemesi hususu Bakanlık Makamı'nın 18.08.2004 tarih ve HKM.0.00.00.00-9290/6587 sayılı Onayı ile kararlaştırılmıştır."


Bu HABERİ Paylaş!