Danıştay, Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavının Yürütmesini Durdurdu


  • Ağustos 18, 2010
  • 1784

Danıştay, Şef ve Şef yardımcılığı sınavının yürütmesini durdurdu

   Danıştay beşinci Dairesi, söz konusu sınav ile yönetmeliğin yürütmesini Sağlık Bakanlığı'ndan savunma alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar oybirliği ile durdurdu.
   Danıştay, Sağlık Bakanlığı'nın 5 temmuzda yapacağı şef ve şef yardımcılığı sınavı ile bu sınavın dayanağı olan yönetmeliğin yürütmesini, idareden savunma alınarak yeniden bir karar verilinceye kadar durdurdu.
   Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nca yürürlüğü konulan Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğin tüm maddeleri ile bu yönetmeliğe dayalı olarak 5 temmuz 2004'te yapılacağı ilan edilen şef ve şef yardımcılığı sınavı ve söz konusu yönetmeliğe dayalı sınavsız atama işlemlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.
   Dairenin kararında, aynı sınav usulünü öngören ve 28 nisan 2001 günü Resmi Gazete'de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, dairelerini iptal kararı verdiği anımsatıldı.
   Bu iptale ilişkin gerekçeleri sıralayan Daire, bu iptal kararına karşı Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı itirazın bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nca reddedilerek, iptal kararının onandığı belirtildi.
   Kararda, ''bu durumda beşinci Daire'nin kararıyla iptal edilmiş bir sınav sisteminin Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nden ayrı olarak düzenlenmiş sınırlı kapsamlı yeni bir yönetmelikle yeniden yürürlüğe konulmasının yargı kararının hukuki sonuçlarının tümüyle gözardı edilmesi anlamını taşıdığı kuşkusuzdur'' denildi.
   Beşinci Daire, sınavsız olarak yapıldığı ileri sürülen atama işlemlerinin yürütmesinin durdurulması isteminin ise Sağlık Bakanlığı'ndan savunma alındıktan sonra incelenmesine karar verdi.


Bu HABERİ Paylaş!