Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları

SAĞLIK BAKANLIĞINA "AİLE DOKTORU" BAŞVURULARI

"Aile Doktorluğu Sistemi"ni 1 Mart'ta Bursa, Edirne, Bilecik, Manisa, Balıkesir ve Eskişehir kent merkezlerinde başlatmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocaklarında çalışan hekimlerden Aile Doktoru olarak çalışmak isteyenlerin listesini istedi.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Uğurlu imzasıyla Sağlık Ocaklarına yollanılan yazıyla "Aile Doktoru" olarak çalışmak isteyen hekimlerin 11.11.2003 gününe kadar Bakanlığa bildirilmesi istenildi.
Yazıyla yollanılan Bilgi Notunda şu açıklamalar yer aldı:
Ekip anlayışı içinde, tanımlanmış bir nüfusa hizmet eden, kaliteli ve daha kolay ulaşılabilir, sürekli ve güçlendirilmiş bir birinci basamak sağlık hizmetini sunmak üzere Aile Doktorluğuna şubat-mart 2004 tarihlerinde kademeli (önce 81 il merkezinde ve sonra perifere doğru) olarak başlanacak ve 2004 içinde tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılacaktır.
Geçiş döneminde atama: Ülkemizde aile hekimliği uzmanlığı almış olan hekimlerin sayısı yetersiz olduğundan, yeni döneme geçişte diğer hekimlerden istekli olanlar aile doktorluğu uygulamasında istihdam edilecektir. İlan edilen bir takvim içinde istekli olan hekimler yer almak üzere müracaat ederler. Müracaat eden hekimler 1.aşama eğitim ve uyum programını ( 10 günlük ) tamamlayarak uygulamaya yetkilendirilecektir. Belirlenen norm kadro esasına göre boş kalan yerler doluncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından tekrar yerleştirme yapılacaktır. Aile doktoru olarak atama sadece geçiş dönemini kapsadığından, sonraki dönemde aile doktoru olarak çalışmak için mutlaka uzmanlık eğitimini tamamlamış olma şartı aranacağından, hekimlerimizin hak kaybına uğramamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri yararlarına olacaktır.
Aile doktorluğu uygulamasına özellikle zaten birinci basamakta çalışan pratisyen hekimlerin başvurması önerilmektedir. Çünkü bu hekimlerimiz, hem çalışacak hem de statü değişikliğine kavuşacaklardır. Ayrıca mevcut durumdaki kazanç yönünden, çalıştığı yere, kendine bağlı hasta sayısına ve yaptığı hizmete göre, aile doktorluğu uygulaması yapmaya teşvik edecek daha iyi ücretlendirme öngörülmektedir. Yeterli sayıyı idame için ücretlendirme, (Tespit edilen ücret: Aile Doktoru/Branş Uzmanı dengesini sağlayacak biçimde ve Kentteki Aile Doktoru/Kırsal alandaki Aile Doktoru dengesini sağlayacak biçimde) Sağlık Bakanlığı tarafından belli periyotlarla düzenlenecektir.
Aile doktoru olarak göreve başlayan hekim, o bölgedeki bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Topluma yönelik sağlık hizmetleri (aile doktorunun görevleri dışında kalan tüm sağlık hizmetleri) o bölgede çalışan diğer hekimler tarafından verilecektir.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası