Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor


  • Ağustos 18, 2010
  • 2009Başbakan ve Sağlık Bakanı son zamanlarda sürekli olarak hekimleri ve Türk Tabipleri Birliği(TTB)'ni suçlamayı alışkanlık haline getirdi. Karşılaştıkları her sorunda bizleri halka ihanet etmekle, çağdışı anlayışa sahip olmakla suçlayıp halka hesap vermekle tehdit ediyorlar. Üç yıldır hayata geçirmeye çalışıp sağlıktaki hiçbir sorunu çözemedikleri Sağlıkta "Dönüşüm" Programı'nın çöküşünün faturasını hekimlere çıkarmaya çalışıyorlar.

Bilindiği gibi; 2003 Temmuz'unda her hekime kadro vermek zorunda olmadığını açıkça ifade eden Sağlık Bakanlığı buna dayanarak mecburi hizmet uygulamasını kaldırdığını müjde(!) olarak sunmuş, 2004 yazında atama nakil yönetmeliğini 3 ay içinde 3 kez değiştirerek hekim istihdamı konusunda ne kadar programlı(!) olduğunu açıkça göstermişti.

Bunun ardından 2005 Temmuz'unda mecburi hizmet yasası yeniden çıkarıldı. Daha iki yıl önce mecburi hizmetin 22 yıllık uygulamasının "başarılı olamadığı"nı söyleyenler 12 Eylül ürünü uygulamayı tekrar başlattılar. Bu yaşananlar hekimlerin gelecekleri hakkında karamsar olmalarında ne kadar haklı olduklarının ispatı gibiydi.

Hekim istihdamı konusundaki bu karmaşa ve hekim mağduriyetine yol açan keyfiyet karşısında TTB doğal olarak hekimlerin hak ve menfaatlerini korumak doğrultusunda yargıya giderek mecburi hizmet uygulama yönergesinin yürütmesinin durdurulmasını sağladı.

Danıştay, TTB'nin açtığı davada mecburi hizmetle ilgili Başbakanlık Genelgesi'nin yürütmesini durdurunca, Hükümet bu kez de, yurt dışından aylık 50-100 dolara çalışacak doktorlar getirmeye çalışıyor. Böylece, bizleri işsizlikle tehdit ederek kötü çalışma koşullarında düşük ücretlerle çalışmaya zorluyorlar.

Hükümet, yurtdışından doktor ithal etme girişiminin gerekçesi olarak Türkiye'nin AB'ye uyum sürecini ileri sürüyor. Oysa Türkiye ile AB arasında işgücünün serbest dolaşımı başlaması bir yana henüz ihtimali bile ufukta gözükmüyor. Durum böyle iken hekim ithali için AB sürecini bahane göstermek her türlü samimiyetten uzak bir tutumdur.

Türkiye sağlık sisteminin yaşadığı sorunları yurtdışından hekim getirerek çözmeye çalışmak bu ülkenin hekimlerine karşı duyulan güvensizliğin, hürmetsizliğin ve değer bilmezliğin dışa vurumudur.

Başbakan ve Sağlık Bakanı'nın hekimlere yönelik bütün onur kırıcı tutum ve söylemlerine karşı 14 Mart 2006 günü saat 12.30'dan sonra bütün Türkiye'de hekimlerin, sağlık çalışanları ve halkımızın katılımıyla kitlesel olarak Beyaz Cevap vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Saygılarımızla duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ


Bu Haberi Paylaş!