Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması )

13/04/2007
Konu:İstanbul sağlık müdürlüğünün Hastane "denetimleri" hakkında

Yeni bir 4. Murat vakası, Tebdili kıyafet hastane teftişi,

İl Sağlık Müdür vekili Mehmet Bakar�ın bizzat içinde bulunduğu 70 kişiye ulaşan bir "denetleme-teftiş heyeti" ile 26 mart gecesi ve 27 mart tarihinde Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde bir gün boyunca ve gece acilde yaptığı teftiş (baskın demek daha doğru olabilir.) sırasında hastanede kuş uçurtulmamıştır. Tepeden tırnağa teftiş edilen hastanede (suç yuvasında!) hangi sorunların tespit edildiği, örgütlü yada örgütsüz suçlara rastlanıp rastlanılmadığı, hangi tür suçların münferiden hangi suçların yaygın olarak işlendiği ve suçlular hakkında hangi işlemlerin yapıldığı merak konusu olmuştur.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde yapılan denetimlerde, hekimlerin mesailerinin başında olup olmadıkları gibi idari takibatın (sayın başhekimin mesai denetimlerinde yetersiz kaldığına karar verilmiş olmalı)yanı sıra o an hangi işlemleri yaptığı, hasta muayene edip-etmediği, teçhizatlarının yeterli olup olmadığı (beyin cerrahının stetoskop taşımadığı görülerek uyarılmıştır.) gibi mesleki faaliyetleri ile mesleğimiz açısından başat önemdeki ilkeleri ihlal etme kaygısını taşımadan poliklinik odalarına girilerek hekimler sorguya çekilmiştir. Hasta haklarını ve mahremiyeti açıkça ihlal eden bu tutumun, bizzat İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince yapılması da oldukça kaygı vericidir.
Aynı şekilde, hekimlere ve ilgili personele, deontolojiye açıkça aykırı şekilde davranıldığı, hekimleri azarlamaya kadar varan bir üslubun benimsendiği de aktarılan bilgiler arasındadır.
İl Sağlık Müdürü�nün de "hastaneleri denetlemek" kavramından anladığının da sağlık bakanı ve başbakan gibi �hekimleri denetlemek� ve popülist bir şekilde hekimleri rencide etmek olduğu anlaşılmaktadır. Bu rencide edici,insanları örseleyici tutumun hakim ve yaygın üslup olarak yöneticilerde giderek artıyor olması da düşündürücüdür. Çünkü öyle görünmektedir ki, bu denetim Hastane işleyişi, eksilik ve noksanlıkların tespiti, gerekli önlemlerin değerlendirilmesi vb. amaçlarla değil, �gövde gösterisi� amacıyla yapılmıştır. Aksi halde eğitim hastanesinde eğitimlerin mesai saati dışında yapılmasının istenmesi,hastalara 5-7 dakika gibi dertlerini dinleme olanağı bile sağlamayan poliklinik düzenlemesi yapılması ve arkasından hastalara dönüp hekimler sizinle ilgileniyor mu,yeterince zaman ayırıp ayırmadığı sorgulanır mı? ya da her türlü hukuk kuralını ve temel hakları ,hasta haklarını hiçe sayarak hekimlerden aralıksız,öyle yemeği molası vermeden dönüşümlü olarak 8-9 saat poliklinik hizmeti vermelerini zorunlu kılan idari düzenlemeler yapılır mı?
İyi ve nitelikli hekimlik, sağlık hizmet sunumunun olanaklarının sağlanması,mesleğimizin deontolojik, etik kuralların korunması, ,hastaların haklarının gözetilmesi için vazgeçilmez bir öneme sahip olan mesleki bağımsızlık ve etki altında kalmadan hekimlik yapma kuralları ile açıkça çelişen uygulamaları kabul etmemiz söz konusu olamayacağı gibi müdürlüğün bu tutumunu şiddetle kınayarak bu konularda sağlık Müdürlüğü�nün de asgari özen ve ihtimamı taşıyacağını ummak istiyoruz.
İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULUAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası