SGK; özel sağlık kuruluşunun üstlendiği hizmetlerin, başka kişi veya kuruluşlardan alınamayacağını, bu çerçevede hekimin makbuz keserek çalışması halinde fatura bedellerinin ödenmeyeceğini bildirdi


  • Temmuz 07, 2010
  • 2806

 Bilindiği gibi bir hekimin, aynı anda, aynı sağlık kuruluşunda hem sigortalı olarak, hem muayenehane açılışı yapıp makbuz veya fatura keserek çalışması, maalesef yaygın bir uygulama halini almıştı.  

Öteden beri bu durumun hem hukuka, hem de hekimin özlük haklarına zarar verdiğini ifade etmekteydik. Ağustos ayında Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeler Daire Başkanı adıyla yayınlanan bir yazı, söylediklerimizi doğrulamanın yanı sıra; sağlık gündeminin kalabalığı arasında kaybolup gitti.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin mevcut durumunu yakından ilgilendiren bu yazıda; sigortalı olmadığı halde çalıştırılan personel tarafından verilen sağlık bedellerinin ödenmeyeceği belirtilmekte ve yanı sıra sağlık kuruluşunun SGK ile anlaşma yaparak üstlendiği tedavi hizmetlerin tamamının veya bir kısmının bir başka sağlık hizmeti sunucusundan karşılanamayacağının altı çizilmektedir.

Uygulamadaki inanılmaz durum nedeniyle olsa gerek; “hizmetin dışarıdan alınması/ bir başka sağlık hizmeti sunucusundan karşılanması” ibaresi de ayrıca açıklanmış ve hekimin gerek hastane içinde bir oda kiralayarak, gerekse hastane dışında bir işyeri açarak hizmet sunması hallerinde; hastanenin buradan fatura karşılığı alacağı hizmetin,  ‘dışarıdan tedavi hizmeti alınması’ olarak tanımlandığı belirtilmektedir.

Dışarıda hizmet alınmasının yaptırımı olarak ise fatura bedellerinin ödenmeyeceği, ödenmiş ise geri tahsil edileceği belirtilmiştir. Bu konuda bazı Hastanelerde yüksek değerlerde cezai işlem uygulandığı da öğrenilmiştir.

Kuşkusuz ki bu yazı, hukuka aykırı bir durumu ortadan kaldırmakla birlikte, aynı zamanda hekimlerin reel ücretlerinde önemli oranda kayıplara yol açacaktır/açmaktadır.

Öte yandan hak kayıplarının yaşanmaması ve hukuki yaptırımlarla karşılaşılmaması için, hekimler tarafından da gerekli düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır. Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan öğrenilebilir.  

 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu

Yazı için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!