Asistan hekimlere, askerlik yaşı müjdesi


  • Temmuz 05, 2010
  • 4116

 

Uzmanlık eğitimini yapan hekimler için, askerlik tehir süresi 33 yaşından 35 yaşına yükseltildi.

Bu amaçla İstanbul Tabip Odası tarafından imza kampanyası yapılmış, hekim milletvekillerine başvurularak kanun değişikliği hususunda teklif vermeleri istenmiş, bireysel davalara hukuki destek sunulmuş, bu mağduriyetin gündeme gelmesi/gündemde kalması için uğraş verilmişti.

Bilindiği gibi 1111 Askerlik Kanunu’nun 35-E) maddesinde staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora öğrenimi görenlerin askere celp ve sevklerinin, Milli Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebileceği”  düzenlenmekteydi.

Tıpta uzmanlık süresinin “33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebileceği”  düzenlemesi, tıp eğitiminin uzunca bir süreçten oluşması ve ihtimam gerektiren niteliğine uygun olmadığı gibi, zaten ülkemiz eğitim sisteminin verili durumuna da uymamaktaydı. Oysa Sağlık Bakanlığı son yıllarda değiştirdiği uygulama ile hekimlerin ihtisaslarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakmaksızın, 33 yaşını doldurdukları gerekçesi ile sağlık kurumları ile ilişiklerini kesmekteydi. 
 
Ancak Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 23. maddesi gereğince, tıpta uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması gerektiğinden, 33 yaş sınırı nedeniyle ihtisas süreci parçalanan/bölünen asistan hekim, eğitimine kaldığı yerden de devam edememekteydi. Bir başka ifadeyle, yıllardır uzman hekim olmak için hem nazari hem pratik eğitimini sürdüren, hasta muayene eden, reçete düzenleyen, girişimsel işlemlerde bulunan, nöbet tutan...kısacası sağlık kuruluşunda üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getiren hekimin, uzmanlık eğitimi berhava olmaktaydı. Böylece 33 yaşını doldurmuş hekimin, bunca yıllık emeğine ve aldığı eğitime rağmen uzman hekim olma hakkı elinden alınmaktaydı. 

Nihayetinde 5768 sayılı Askerlik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35 inci maddesinin (E) fıkrası değiştirilmiş ve 2. fıkra düzenlemesi ile; Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların, ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar, askere celp ve sevkleri tehir edilebileceği belirtilmiştir.
Böylece askerlik tehir süresi 33 yaşından, 35 yaşının doldurulduğu yılın sonuna ertelenmiştir. Her ne kadar meslek örgütü tarafından 38 yaş önerilmişse de, yaşanan sorunların çözümü için 35 yaş sınırının yeterli olmasını umuyoruz.


Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!