Maden Kazaları Kader Değil, İş Cinayetidir!


  • Ağustos 25, 2010
  • 2072

Zonguldak Karadon maden ocağında yaklaşık 500 metre derinlikteki patlamanın ardından oluşan göçükte ilk belirlemelere göre 28 maden emekçisi hayatını kaybetti. Kayıp iki işçi ise aranıyor. Ölen işçi kardeşlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Madenlerde Yaşanan Kazalar Kader Değil, Özelleştirmecilerin Cinayetidir!
Zonguldak Karadon Maden Ocağında meydana gelen patlamada göçük altnda kalan anlayış, kar için insan hayatını hiçe sayan, “madenler devletin elinde zarar ediyordu” diye madenleri özelleştiren, kamudan özel sektöre devrederek peşkeş çeken, taşeron çalıştıran, neoliberal düzenin sürdürücüleridir.
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu olarak çeşitli iş kazaları dolayısıyla yaptığımız açıklamalarda ki biz bunlara iş cinayeti diyoruz, iş güvenliğini hiçe sayan ve insan hayatını önemsemeyen bu anlayışı “iş cinayetlerinin” sorumlusu olarak gördüğümüzü belirtmiş, bu düzenin sahiplerinden hesap sormak için meslek alanlarından yola çıkarak her platformda mücadele edilmesi gerektiğini söylemiştik.
4 C ve benzeri güvencesiz çalışmaya karşı çıkarken, sendikasızlaştırmaya karşı çıkarken iş güvenliğinin olmazsa olmaz koşullarıdır demiştik. Tüm bu iş cinayetleri bir kez daha göstermiştir ki, sermayenin her türden saldırısına karşı ortak bir mücadele ile karşı koyulmalıdır.
Siyasi iktidarlar ve sermaye karşısında insan yaşamının hiçbir önemi kalmamıştır. Çalışma yaşamında insan merkezli değil, kar ve rant merkezli bir anlayış hakim olduğu sürece bu tür iş cinayetleri kaçınılmazdır. Bu risk alanlarının başında maden ocakları gelmektedir. ABD, İngiltere, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde bu tür ölümlü iş kazası yaşanmazken, Türkiye’de 2010’un ilk beş ayında 15 ilde yaşanan 25 ölümlü kazada 37 kişi yaşamını yitirmiştir.
Madencilik sektöründeki işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ne kadar önem taşıdığını, en ufak ihmalin birçok cana mal olabileceğini hemen her zaman dile getiren Maden Mühendisleri Odasının ve iş kolundaki sendikaların bu konudaki tüm taleplerinin ve uyarılarının arkasındayız.
İş güvenliği konusunda özel sektörde gereken önlemlerin alınmasını beklemek hayalciliktir. Anayasal bir hak olan çalışma hakkının güvence altına alınması ve sürdürülmesi konusunda kamu otoritesi adına siyasal iktidar sorumludur. Özelleştirmeleri “babalar gibi satarım” diyerek en hızlı şekilde sürdüren iktidarın iş güvenliği konusunda ne yaptığı birçok iş cinayetinde ortaya çıkmaktadır.
AKP hükümeti, bu ölümleri doğal görerek kaza ve kader saymaktadır. Başbakan tahriklere kapılmayın” diye acılı madencilere ve Zonguldak’lılara sesleniyor. Önlemlerini almayarak iş cinayetlerine neden olanlar siyasi sorumlular olaya böyle bakarak ciddiyetsizliklerini ortaya koymuşlardır.
Sorumlu ve yetkilileri uyarıyor, kazaların kader değil, iş cinayeti olduğunu söylüyor, iktidarı başta taşeronlaştırmayı ve özelleştirmeyi durdurmuk gibi gerekli yapısal önlemleri almaya çağırıyoruz.
26 Mayıs’ta yapacağımız genel grevin gücü kaybettiğimiz maden işçilerine yenilerinin eklenmemesi açısından çok önemli. İş cinayetlerinin önünün alınması için emekçiler 26 Mayısta alanlarda “Kaza Değil Cinayet, Kader Değil Hükümet” sloganlarıyla yürüyecekler.
Kaybettiğimiz maden emekçilerinin yakınlarının başı sağ olsun.

HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK PLATFORMU


Bu HABERİ Paylaş!