Taşeronlaşma Yaşamı Tehdit Etmeye Devam Ediyor


  • Ağustos 25, 2010
  • 1664

Yine taşeronlaşma, yine maden faciası, yine mahsur kalan, yaralanan işçiler. Daha birkaç ay önce yaşanan maden faciası, bu kez Zonguldak'ta yinelendi.
Taşeronlaşmayla birlikte gelen ilkel, güvenliksiz çalışma koşulları işçilerin yaşamını almaya devam ediyor. Bu haberi kaleme aldığımız sırada 11 işçimiz yaralı, 30 işçimiz ise madende mahsur durumdaydı. Umuyoruz bu facia işçilerimizin canına malolmadan atlatılır.

Ancak Türkiye'yi taşeron cennetine çevirenlerin de taşeronlaşmanın bedelini işçilere ve emekçilere yaşamlarıyla ödetmesine daha fazla seyirci kalınmaması gerekiyor.
TTB ve İstanbul Tabip Odası, bu faciaların altında yatan esas nedenin, taşeron firmaların maliyetlerini azaltmak için işçi sağlığı ve iş güvenliği mezuatının gereklerini yerine getirmemeleri olduğunu söylüyor. Bu uzman sese kulak verilmelidir.


Bu HABERİ Paylaş!