Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapan Yönetmeliğe Yürütmeye Durdurma


  • Ağustos 25, 2010
  • 1469

11 Mart 2009 tarih ve 27166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in bazı maddelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği'nce açılan davada, Danıştay 10. Dairesi bazı maddeler için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 
Danıştay 10. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği maddeler şöyle:

—    Yönetmelik’in 8. maddesinin 1. fıkrasıyla değişik 28. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ‘Özel hastaneler bünyesinde bulunan laboratuarlar için ilgili mevzuata göre hastane adına ruhsat düzenlenir’ ibaresinin; laboratuvar faaliyetlerinin konunun uzmanlarınca yürütülmesinin ve laboratuvarların Bakanlıkça hastane adına değil, uzman hekimler adına ruhsatlandırılmasının gerektiği gerekçesiyle,

—    Özel Hastanelerde Asgari Bulundurulacak Sağlık Personeli’ni düzenleyen Ek 1’in V, VI, VII nolu bölümlerinde laboratuvar uzmanlarına yönelik ‘mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez’ ibaresinin; hastane bünyesinde kurulması zorunlu olan laboratuvarda asgari bir uzman personelin kadrolu çalışmasının nitelikli sağlık hizmetinin sunumu açısından zorunluluk oluşturduğu gerekçesiyle,

—    Yine bu maddeyle bağlantılı olarak ve aynı gerekçe ile özel hastanede çalışan laboratuvar uzmanlarının kısmi çalışmasını mesul müdürün iznine bağlı kılan Ek–1 VIII nolu bölümdeki ilgili cümlenin, yürütmesi durdurulmuştur.


Bu HABERİ Paylaş!