MESAİ DIŞI POLİKLİNİK UYGULAMASI GENELGESİ YARGIYA TAŞINDI


  • Ağustos 25, 2010
  • 2172

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları yönünden yeni bir çalışma şekli getiren, çalışma saatlerini artırarak özlük haklarını ağır biçimde ihlal eden ve hekimin karar verme yetisini olumsuz etkileyerek ya da en azından fiziksel kapasitelerini zorlayarak, güvenlik ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek Genelgenin iptali talep edildi.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı sağlık tesislerinde mesai dışı poliklinik uygulamasına geçilmesini düzenleyen Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi 28.01.2010 tarihinde yayımlandı. Bu genelge ile acil servislere mesai saatleri haricinde ve genel ve resmi tatil günlerinde, acil müdahale gerektirmeyen ve ayakta tedavisi sağlanabilecek durumdaki hastalara, mesai saatleri dışında hizmet sunulması öngörülmektedir. 

Düzenlemeye göre hastanede aktif olarak çalışan mevcut pratisyen hekim sayısının yeterli olması halinde öncelikle bu tabipler mesai dışı poliklinik yapacaktır. Mevcut hekim sayısının yetersiz kalması durumunda ise, hastanenin bulunduğu belediye mücavir alanı içerisindeki mevcut birinci basamak sağlık kuruluşlarından, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla gerekli görevlendirmeler yapılacaktır. Mesai dışı  poliklinik hizmeti, hafta içerisinde mesai saati bitiminden saat 24:00'e kadar, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 08:00- 24:00 saatleri arasında verilecektir. Personel görevlendirmesi ise, sağlık personelinin 8'er veya 16 saatlik çalışma sürelerine isabet edecek biçimde yapılacaktır. Ayrıca Genelgede, poliklinik muayenesine başlama saatlerinin saat 08:00' den önceye çekilmesi ve poliklinik bitiş saatlerinin de buna göre ayarlanması için hastane başhekimliklerine yetki verilmektedir.

Kısa süre önce bu genelge çerçevesinde Denizli Valiliği'nin aile hekimlerini görevlendirdiği öğrenilmişti.

alt


Bu HABERİ Paylaş!