19 OCAK'TA MESLEĞİNE SAHİP ÇIKAN BİNLERCE HEKİME TEŞEKKÜR EDİYORUZ


  • Ağustos 25, 2010
  • 1619

Türk Tabipleri Birliği, Tam Gün Yasası'na karşı 19 Ocak'ta yapılan  "İş Bırakma" eylemine ilişkin değerlendirmeyi bugün İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirdikleri bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştılar. Toplantıya, TTB Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ve İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

 

 

 

 

 

 


19 Ocak 2010 “Tam Gün” EYLEM DEĞERLENDİRMESİ

 

HEKİMLERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ “TAM GÜN İŞİ GÜCÜ BIRAKMA” EYLEMİNE KATILARAK;

Mesleğine sahip çıkan binlerce hekime, sağlık çalışanına ve hastanelere gelmeyen ya da gelip desteklerini ifade eden milyonlarca yurttaşımıza teşekkür ediyoruz.
 
19 Ocak 2010 “Tam Gün” EYLEM DEĞERLENDİRMESİ

 TTB bilindiği gibi 16 Ocak tarihinde gerçekleri anlatmak için işi gücü bırakma çağrısı yapmıştır. Sağlık alanında örgütlü sendika ve derneklerden oluşan 11 örgütle birlikte yapılan bu çağrı ile halka yönelik olarak destek beklediklerini dile getirmiş ve acil hastalar ile belirli yaş grupları ve özellikli hastalar dışında hastanelere/sağlık kuruluşlarına gelmemelerini istemiştir.

 Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yapılan bu çağrı

—hükümetin bize/sağlık çalışanlarına başka hiçbir seçenek bırakmaması,

—uyarı ve taleplerimize kulaklarını tıkaması,

—üstüne üstlük gerçekle hiç alakası olmayan, bütünüyle aldatmaca içeren ve  hepimizi rencide edip zan altında bırakan açıklamalar yaparak halkı hekimlere/sağlık çalışanlarına karşı kışkırtması nedeniyle yapılmıştır.

Eyleme ilişkin değerlendirmemiz aşağıdadır:

1. Bütün kışkırtmalara rağmen halkımız, hastalarımız çağrımıza kulak vermiş ve bize desteklerini sunarak hastanelere/sağlık kuruluşlarına gelmemişlerdir. Duyarlılıkları, destekleri için teşekkür ediyoruz.

2. Bu destek aynı zamanda dile getirdiğimiz hükümetin izlenen sağlık politikalarına, katkı-katılım paylarına, vatandaşı parasına göre sınıflara ayıran uygulamalara, işin özü paracı sağlık programına, sağlıkta dönüşüme de bir tepki olmuştur.

3. Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanları da bu çağrıyı sevinçle karşılamışlardır. Başbakan’ın ve Sağlık Bakanı’nın açıklamaları öfkeye yol açmış, deyim yerindeyse örgütleri de bu kararı almada yönlendirmiştir. 

4. Tahmin edilen ne yazık ki olmuş, Sağlık Bakanı çalışanları tehdit etmiş, yazılı ve sözlü baskı uygulanmıştır.

5. TTB merkezine illerden gelen bilgiler hekimlerin ezici bir çoğunlukla bu çağrıyı, eylemin kendisini/yöntemini, talepleri ve kaşı çıkılan noktaları gönülden destekledikleri yönündedir.

6. Toplam hastane/sağlık kuruluşu poliklinik sayılarına bakıldığında (sağlık bakanlığı açıklarsa) durum -gözlemlerin yanı sıra- açıkça görülecektir. Gelen ve bakılan hastaların yukarıda tanımlanan gruplarda olduğu ortadadır.

7. Türkiye ölçeğinde eylemin basın açıklamalarına aktif olarak hekim katılımı bile Sayın Bakan’ın söylediği rakamları ortadan kaldırmaktadır. Kaldı ki; Sayın Bakanın ve Başbakanın bu yasa üzerinden gündeme gelen maaş rakamları konusunda hiçbir biçimde gerçekleri yansıtmayan demeçleri, “rakamlar” konusunda ki inandırıcılıklarını ortadan kaldırmış durumdadır.

8. TTB olarak katılan bütün hekimlere, beraber çalışarak hep birlikte sağlık hizmeti ürettiğimiz ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

9. Bu süreç boyunca taleplerimizin kamuoyuna doğrudan bizim ağzımızdan, çarpıtmaya da herhangi bir yanlış anlamaya olanak vermeden aktaran bütün basın mensubu/ muhabirlere, köşe yazarlarına, basın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.

Sonuçlara dair:

1. Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olarak mevcut yasaya yapılan itirazların sadece hekimlerle/sağlıkçılarla sınırlı olmadığı halkın da desteklediği netleşmiştir.

2. Yetkililerin katılımın ne olduğuna dair yorum ya da gerçekleri çarpıtan açıklamalarla vakit harcaması anlamsızlaşmıştır.

3. TTB’nin bu etkinlikten beklentisi çağrıya destek bularak konunun kamuoyu gündemine taşınması ve gerçekleri anlatma olanağının birebir ve basın aracılığıyla sağlanması olup bu başarılmış, eylem hedefine ulaşmıştır.

4. Sayın Bakan katılımın %1 olduğunu dile getirmektedir. TTB bunu kabul ederek şunu söylemektedir:” %1 katılımla bu tablo ortaya çıkmışsa yarın %2 katılım olursa Bakanlık ne yapacağını düşünmelidir”

5. Bize şu ana kadar ulaşan hiçbir istenmeyen olayın gerçekleşmemiş olması eylemin bir diğer başarısı olmuştur.

6. Artık bu yasa TBMM’den geçirilirse halka ve sağlık çalışanlarına rağmen olacaktır.

7. Biz hala TBMM’nin, hükümetin bu durumu değerlendirebileceğini,  “mevcut Tam Gün” yasa tasarısını geri çekebileceğini düşünüyoruz.

8. TTB gerek kendi başına gerek sağlık alanındaki diğer örgütlerle birlikte sürekli, ısrarlı bir mücadele yürütmektedir. Bu mücadele sağlık hakkı temelinde eşit, ücretsiz, nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu talebiyle özlük haklarımız, iş güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız ve meslek onurumuza dair sorumlulukla sürdürülmektedir. Dün olduğu gibi yarın da bu çabalarımız devam edecektir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                               

  Türk Tabipleri Birliği
   Merkez Konseyi


Bu HABERİ Paylaş!