Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi


  • Ağustos 25, 2010
  • 4273

Sevgi Kurtulmuş
Sağlık ekonomisinin genel teorik konuları ile hastane yöneticiliği uygulamalarının bir bütün olarak ele alındığı, sağlık yöneticileri ve ülkemizde sağlık sektörü ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir eser.
Değişim Dinamikleri Yayınları
285 s.; İstanbul, 1998


Bu Haberi Paylaş!