Tıp Sanatının Ustası Hipokrates

TIP SANATININ USTASI HİPPOKRATES
Dr. Çağatay Üstün


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Çağatay Üstün'ün "Tıp Sanatının Ustası Hippokrates" isimli kitabı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yayınlarından (No:156) çıktı. Kitap, tıbbın babası olarak nitelendirilen Hippokrates'in yaşamına ilişkin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde çıkmış ilk eserlerden birisi. Hippokrates çağlar boyunca tıbbın sembolleşmiş bir ismi olarak hatırlanır. Dr. Üstün buradan hareketle Hippokrates olgusunu Türk Tıbbiyelisine tanıtmayı ve anlatmayı hedeflemiş. Kitap, tarihsel öğeleri sürükleyici bir yazım üslubuyla aktarırken, okuyucunun gerçekte Hippokrates'in yaşayıp yaşamadığına ilişkin şüphelerine kaynaklar ışığında cevap bulmayı hedefliyor. Bu usta hekim hakkında ülkemizde çok az sayıda inceleme ve araştırma türünde kitap olduğunu düşündüğümüzde, kitabın varmak istediği hedef açıkça fark edebiliyorsunuz. Kitapta biyografik yaşam öyküsünün yanında, Hippokrates'e atfedilen eserlerin (Corpus Hippokratikum) bir sınıflandırılması yapılmış ve bu eserlerden örnek paragraflara yer verilmiş, Hipokrat Yemini olarak da bilinen Tıp Yemini de ele alınmış. Kitabın son bölümü ise Hippokrates ile ilgili tarihsel resimlere ayrılmış. Tüm Tıbbiyelilerin Tıp Sanatının Ustasıyla tanışmasına bu küçük kitapla başlamasını öneriyoruz. Kitaptan ödemeli edinmek isteyenler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Bürosu Bornova / İZMİR (Tel:0. 232. 3434343/ 3103 - 3186) adresine başvurabilirler.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası