NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI'NA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!

7 Aralık 2009 tarihinde DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası`nın Genel Merkezi ve bazı şubelerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonu protesto etmek amaçlı bugün DİSK Genel Merkezi önünde Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu bileşenleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen bu operasyonun antidemokratik ve keyfi bir uygulama olduğunu ve sendikal haklar ve özgürlüklere yeni bir saldırı olarak değerlendirdiklerini ifade ettiler.
Açıklamada ayrıca, tüm çifte standart uygulamalar ve demokrasi teamüllerine aykırı tutum ve politikalara rağmen emek, demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin bundan sonra da devam edeceğini söylediler.


NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI'NA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ! ( BASIN AÇIKLAMASI )

10.12.2009


DİSK Nakliyat-İş Sendikasına Yapılan Keyfi ve
Hukuksuz Baskıları Kınıyoruz!

Değerli basın emekçileri,

İşçilerin haklarını, ücretlerini, ekonomik taleplerini, iş ve iş güvencesini, çalışma hakkını savunan DİSK Nakliyat-İş sendikasının Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve 9 sendika yöneticisi ile işçiler, 7 Aralık günü sabaha karşı gözaltına alındı. Yasal gözaltı süresinin sınırları zorlanarak tutuklu kaldılar. Evleri; sendika genel merkezi basıldı; hukuksuz aramalar yapıldı.

İşçilerin çıkarlarından başka çıkarları olmayan, işçi ve sendikal hareketin yakından tanıdığı bu sendikacıların tutuklanmasını kınıyoruz. Keyfi gözaltına alarak, sendikalara ve mücadeleci sendikacılara baskı yapılarak, bizleri yıldıracağını sananların çabalarını boşa çıkartmak için de DİSK ile dayanışmamızı bir kez daha ifade etmek için buradayız. Baskıların bizi yıldıramayacağını ilan ediyoruz.

DİSK Nakliyat-İş sendikası, 25 Kasım’da kamu emekçilerinin greviyle dayanışma için ambarlarda 2 saat iş bırakarak destek vermişti. DİSK Nakliyat-İş Sendikası, mücadele eden emek örgütleriyle, meslek odalarıyla dayanışmasını her zaman göstermiştir; biz de arkadaşlarımızı yalnız bırakmamakta kararlıyız.

Değerli basın emekçileri,

Bir ülkenin demokrasi seviyesini gösteren ölçülerin en önemlilerinden biri olan sendikal haklar bir kez daha ayaklar altına alındı. Ancak bu durum ilk değil. Geçtiğimiz Mayıs ayında 22 KESK üyesi yine keyfi bir operasyonla gözaltına alınmıştı. KESK üyeleri 6 ay tutuklu kaldılar.

Kolluk kuvvetleri bu gücü ve yetkiyi kimden alıyor? Tabii ki hükümetten. AKP hükümeti sendikal hakları ve özgürlükleri yok saymakta, sendikalara düşmanlık beslemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 23 Kasım’da İŞKUR Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sendikaları sorumsuzluk ve vizyonsuzlukla suçlamıştır. 25 Kasım greviyle ilgili hem başbakan hem de başbakan yardımcısı kamu emekçilerini tehdit etmiştir.

Siyasi iktidardan güç alan kolluk kuvvetleri gerici sendika yasalarının ardına sığınarak grev nöbetlerimizde, haklarımızı dile getirmek için gerçekleştirdiğimiz eylemlerde, yürüyüşlerde işçilere, emekçilere her zaman engel çıkartıyorlar. Şimdi de işverenlerin şikâyetini bahane ederek saldırıyorlar. “Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve iş hürriyetini engellemek”ten gözaltına alıyorlar. Sendikayı “suç örgütü” sayıyorlar.

Değerli basın emekçileri,

Yalnızca şahsi hesaplarına ekonomik çıkar güden ve kârları için tersanelerde, kot taşlama atölyelerinde işçi ölümlerine sebep olan işverenler ve onların örgütlerine yönelik hiçbir savcı harekete geçmiş midir? Sigortasız işçi çalıştıran, keyfi biçimde tazminatsız işçi çıkaran, sendika üyesi olduğu için işçileri atan işverenler, ekonomik çıkarları için örgütlendikleri halde hiçbir soruşturmaya uğradılar mı; gözaltına alındılar mı?
Bu çifte standarda ve demokrasi teamüllerine aykırı tutum ve politikalara rağmen emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesi devam edecektir.
Yokluk ve yoksulluk içindeki işçilerin tek güvencesi olan sendikalara yönelik bu keyfi baskıları kınıyor, DİSK Nakliyat-İş sendikasının yalnız olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz.


HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK PLATFORMUAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası