UZMANLIK DERNEKLERİ MİTİNGE HAZIRLANIYOR


  • Ağustos 25, 2010
  • 1685

İstanbul’da şubeleri bulunan Uzmanlık Dernekleri’nin temsilcileri sağlık alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, 18 Ekim’de Kadıköy’de yapılacak mitinge ilişkin hazırlıkları görüşmek üzere TTB-UDEK’in çağrısıyla, 6 Ekim 2009 Salı günü Odamızda bir toplantı gerçekleştirdi.

TTB-UDEK Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in yönettiği toplantıda, Odamız Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan sağlık alanında yaşanan süreci değerlendiren bir açılış konuşması yaptı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ise 18 Ekim’de Kadıköy’de yapılacak mitingin hazırlıklarına dair bilgi verdi ve gerçekleştirilecek mitingin tüm hekimler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan bir konuşma yaptı.

Toplantıda söz alan Uzmanlık Derneklerinin yöneticileri, TBMM gündeminde olan ve yeni çalışma döneminde yasallaşması beklenen “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikleri” yasa tasarıları başta olmak üzere sağlıkta gündem başlıklarını görüştüler. Toplantıda mitingin yaşanan sorunlar karşısında hekim kamuoyunun tepki ve taleplerini görünür kılacak, önemli bir zemin olacağı vurgulandı, katılımı artırmak yönünde çalışma yapılacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca Uzmanlık Derneklerinin kongrelerinde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili bilgilendirme oturumlarının gerçekleştirilmesi, bu konuda TTB ve İstanbul Tabip Odası’ndan destek alınması gerektiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, sağlık alanında yaşanan yıkımın halka anlatılabilmesinin son derece önemli olduğu, halkın yaşadığı mağduriyetlerin sebepleri konusunda bilgi sahibi olmadığı, bu yönde bilgilendirici çeşitli broşür vb. materyallerin hazırlanabileceği vurgulandı.


Bu HABERİ Paylaş!