YEDİKULE'DE HASTANE TOPLANTISI


  • Ağustos 25, 2010
  • 1928

İstanbul Tabip Odası’nın 18 Ekim Mitingi öncesinde yürüttüğü hastane toplantılarının bir yenisi bugün Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Katılımın yüksek olduğu toplantıda "Sağlıkta Gündem" sunumu yapılarak, hekimliğin ve hekimlerin başdüşmanı AKP Hükümeti'nin Mecliste bekleyen yasalarla hekimlik ortamında ve halk sağlığında açacağı yeni yaralar tartışıldı.  

Odamız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük’ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda Meclis gündemindeki “Tam Gün” ve Kamu Hastaneleri Birliği Yasa Tasarıları görüşüldü.

Dr. Hüseyin Demirdizen yaptığı konuşmada hükümetin bu yasaları alt maddelerle şekillendirdiğini, bu düzenlemelerin hekimlik meslek etiğini ve özlük haklarını temelinden sarstığını ifade etti.

Demirdizen, AKP’nin hükümete geldiği 2003 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın 6 aylık acil önlem planı olarak gündeminde yer aldığını hatırlatarak, meslek örgütlerinin ve sendikaların çeşitli platformlarda yürüttükleri mücadelelerle bugüne kadar bu yasaların uygulamaya konmasının ertelenebildiğini ifade etti. Bundan sonra da güvenli ortamlarda güvenceli ve onurlu bir çalışmak için bu mücadeleyi birlikte yürütme çağrısında bulundu.


Bu HABERİ Paylaş!