SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN MUAYENEHANELERLE SÖZLEŞME YAPMAMASI YARGIYA TAŞINIYOR


  • Ağustos 24, 2010
  • 1678

Bilindiği gibi SGK, kurulumundan bu yana muayenehanelerle sözleşme yapmamakta idi. Ayrıca bu ayrımcı tavrını 16 Haziran 2009 itibariyle poliklinikler ve belediyelerden de hizmet almayarak sürdürmeye devam etmektedir.

Sağlık hizmeti alımında tekelleşen ve bu tekelleşmenin yarattığı gücü, “İstediğimle, istediğimi yaparım” üslubu ile kamusal kurum olduğunu unutarak tekelci özel sermayeden yana kullanmaktadır.

SGK’nun ayrımcı ve tekelci yaklaşımı 23 Haziran 2009 tarihinde muayenehane ve poliklinik hekimleri tarafından verilen dilekçelerle Sağlık Bakanlığı'na iletilmiştir.

2 Temmuz 2009 tarihinde ise İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Şükrü Güner, SGK'na müracaat ederek sözleşme yapma talebinde bulunmuştur. Dilekçenin olumsuz cevaplandırılmasını müteakip durum odamız tarafından yargıya taşınacaktır.

Ayrıca önümüzdeki günlerde poliklinikler için de SGK ile sözleşme yapma talebinde bulunulacak ve olumsuz cevap alındığında durum yine yargıya götürülecektir.

İSTANBUL TABİP ODASI

 

 

 

 

Anasayfa


Bu HABERİ Paylaş!