"İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASA TASARISI" TOPLANTISI


  • Ağustos 24, 2010
  • 1628

İş sağlığı ve iş güvenliği yasa tasarısı hakkında görüş bildirmiş olan TTB, TMMOB, DİSK temsilcileri ile “işçi sağlığı ve iş güvenliği platformu” İTO da yaklaşık 60 katılımcı ile panel forum gerçekleştirdi. Konuşmacılar sürece ilişkin kısa bilgilendirme yaptılar.

Tasarının yasalaşması sürecinde yapılanlar dışında daha nelerin yapılacağı tartışılarak bir tutum ve yol haritası geliştirmenin önemi vurgulandı. Tasarının yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı, yasadan yalnızca hekimler ve mühendislerin etkilenmeyeceği, asıl olarak kayıtlı kayıtsız çalışanları ve onların ailesi ve etrafını etkileyeceği bu nedenle bu işin aslında “toplumsal mesele” haline dönüştürülmesinin önemli olduğu belirtildi.

Meclise inmeyi bekleyen yasa tasarısının istenilenin dışında çıkartılmaması, için ortak tutum içinde olma konusunda hem fikir olundu. “Önce insan, önce sağlık, önce güvenlik ve insan onuruna yakışan bir yasa çıkması” umudunun gerçekleşmesi için bunun gerekli olduğu ifade edildi.

En geç eylül ayında buluşmak üzere toplantı sonlandırıldı.

Dr. Mustafa Tamyürek


Bu HABERİ Paylaş!