İSTANBUL TABİP ODASI ÜNİVERSİTE FORUMLARI DİZİSİ-5


  • Ağustos 24, 2010
  • 1790

MARMARA TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU-ALTUNİZADE

08 HAZİRAN 2009

12 Haziran 2009 tarihinde Ankara Milli kütüphane’de saat 09-17 arasında yapılacak TTB ÜNİVERSİTE FORUMU öncesinde tıp fakültesi bulunan bir çok ilde o ilin tabip odası başkanları ve TTB yöneticilerinin ve  tıp fakültelerinde öğretim üyeleri, uzmanlık öğrencileri ve tıp öğrencilerinin katılımı ile forumlar düzenleniyor.
  İstanbul Tabip Odası’da bu kapsamda birincisi İstanbul Tıp Fakültesi 33 Reform anfisi, ücüncüsü 1 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Tıp 14 Mart Anfisinde olmak üzere yaklaşık 160 kişinin katıldığı ve TTB-UDEK Başkanı Dr.Raşit Tükel’in çerçeve sunum yaptığı bir biri ardı sıra üç forum yaptı.
  Bunun ardından 3 Haziran 2009 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu Salonunda İTO Başkanı Dr. Özdemir Aktan’ın açılış konuşmasını yaptığı ve Dr. Özgür Kasapçapur’un sunduğu ve 150 kişinin katıldığı 4. forum yapıldı. Son olarakta 8 Haziran 2009 tarihinde 60 kişinin katıldığı bir forum yapıldı. 3 tıp fakültesinde ardı sıra yapılan forumlara fakülte dekanları, rektör yardımcıları, anabilim dalı başkanları, öğretim üyeleri, uzmanlık öğrencileri ve tıp öğrencileri büyük ilgi gösterdiler.
  Marmara Tıp Forumunda oda başkanı Özdemir Aktan açılış konuşmasını takiben çerçeve sunusunu yapmak üzere sözü TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt’a bıraktı.
 Dr. Özyurt önce sağlıkta dönüşüm programı iel yapılan başta GSS, Aile hekimliği uygulamaları hakkında bilgi verdi. Sonrasında mecliste görüşülen tam gün ve kamu hastaneleri birliği yasa tasarıları hakkındaki son durumu aktardı. Daha sonra konuşmasının ikinci bölümünde üniversitelerde son dönemde gündeme yerleşen tıp fakültesi öğrenci kontenjan artışı, iki öğretim, rotasyonlar, üniversite hastaneleri döner sermayelerindeki finansal kriz, tam gün ve performans uygulamaları ve görevlendirmelerle ilgili bilgi vererek bu “ dönüşüm”ün yol açacağı tahribatlar ve ortaya çıkaracağı açmazlar hakkında katılımcıları kısaca bilgilendirdi.
 Daha sonra Özdemir Aktan’ın yönettiği forumda çok sayıda öğretim üyesi söz alarak kaygılarını aktardı ve meslek örgütünün eylem planının ne olduğu sorusunu sordular. Dr. Aktan 12 Haziran 2009 Ankara Forum’unda bu konuların görüşüleceği  ve önümüzdeki dönemde yapılacak eylem ve etkinliklerin kararının bu forum sonrası alınacağını bildirdi ve tüm katılımcıları Ankara Forumuna davet etti.


Bu HABERİ Paylaş!