İŞYERİ HEKİMLİĞİNDEKİ KARARLI DURUŞUMUZA DANIŞTAY ONAYI


  • Ağustos 24, 2010
  • 2275

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca  2004 yılında başlatılan ve İşyeri Hekimlerine verilen SGK adına reçete yazma ve 2(iki) güne kadar istirahat verme yetkisinde Tabip Odası onayının aranmaması uygulamasına 02-01-2006-3/255 tarih ve sayılı Hekim Yetkilendirme Ek Genelgesi ile fiilen geçilmiştir. Bu süreçte hekimin konumu, işyerine ayırabileceği asgari süreye, işyeri hekimliği sertifikası sahibi olup olmadığına bakılmaksızın İstanbul’un çok farklı noktalarındaki işyerleri Ortak Sağlık Birim yetkisi altında birleştirilerek SGK tarafından bazı meslektaşlarımız yetkilendirilmiştir. Bu şekilde hukuksuz ve kuralsız yetkilerin verildiği işyerlerinde oluşan iş kazaları nedeniyle hekimin konumundan kaynaklı (kamu veya özel başka bir görevi olması) işyerine çalışan sayısı oranında gerekli zaman ayıramaması soruşturma konusu olmuştur.

Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası olarak bu durum karşısında bir yandan hukuki ve örgütsel mücadelemizi sürdürürken diğer yandan İşyeri Hekimliği Atama kriterlerimizden ödün vermeden kararlılığımızı her şeye rağmen sürdürmeye devam ettik.

İş kazalarının artık iş cinayetlerine dönüştüğü, sağlıksız koşullarda iş güvenliğinden  yoksun olarak çalışan atölyelerdeki patlamalarda onlarca çalışanın yaşamını yitirdiği, silikozis ve diğer meslek hastalıklarının binlerce çalışanı tehdit ettiği bir ortamda örgütümüz iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, bir halk sağlığı hizmeti olarak çalışanların sağlığının iyileştirilmesi, işyeri hekimlerinin işyerine yeterince zaman ayırabilmesi, işyeri hekimlerinin sürekli eğitimi, işyeri hekimlerinin ekonomik özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir.

Daha önce işyeri hekimliği sertifika eğitimi düzenleme girişimi iptal edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  bu kez  işyeri hekimliği atama yetkisi girişimi Danıştay tarafından iptal edilmiştir. İşyeri Hekimi atamasında Türk Tabipler Birliği kriterlerinin geçerli olduğu SGK tarafından kendi birimlerine 20-05-2009 tarih ve 2009/71 sayılı genelge ile duyurulmuştur.

Tabip Odası onayı olmadan direkt olarak SGK tarafından yetkilendirilen meslektaşlarımızın ileride karşılaşacakları her türlü hukuki ve diğer (malpraktis, sonradan ortaya çıkacak meslek hastalığı vb.) sorunlarda yetkisiz çalışıyor durumunda olacağından ve güç duruma düşeceğinden bu durumdaki meslektaşlarımızın bir an önce odamıza başvurmaları kendi yararlarına olacaktır.


İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

20-05-2009 tarih ve 2009/71 sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!