# Başlık Yayınlanma Tarihi
301 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
302 Sağlık Ortamında Şiddet ve Biz Forumu Yapıldı 16.03.2016
303 Silivri’de 14 Mart Bildirgesi Okunmadı 15.03.2016
304 Silivri’de Yapılan 14 Mart Gecesine İlgi Büyük Oldu… 15.03.2016
305 Sergi Açılışları Ve Ödül Törenleri Yapıldı 15.03.2016
306 14 Mart Ödül Ve Plaket Törenleri Yapıldı 15.03.2016
307 Karanfillerimiz Katledilen Canlarımız İçin 14.03.2016
308 Aile Hekimleri ne Hastane Acillerinde ne de ASM’lerde Fazla Çalışma Dayatmalarına Boyun Eğmedi, HASAM’larda da Eğmeyecek! 14.03.2016
309 Acı Kaybımız 12.03.2016
310 'www.eniyihekim.com' İsimli İnternet Sitesi Yöneticileri Hakkında Dava Açıldı 11.03.2016
311 Eski Bakırköy Kadın Doğum Hastanesi Arazisinin Altında Tarih Yatıyor 11.03.2016
312 Bir 14 Mart Daha Sağlığın Uzağında Geçiyor 10.03.2016
313 İstanbul Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu 09.03.2016
314 Kadınlar Barış İstiyor 08.03.2016
315 TTB Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kolu'nun 8 Mart Açıklaması... 08.03.2016
316 Değerli Meslektaşımız Dr.Nezih Eradamlar’ı Kaybettik 07.03.2016
317 TTB’den Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Alması Gereken Asgari Ücreti Belirlemeye Yönelik Anket 04.03.2016
318 TTB’den Sağlık Personeline Yönelik Şiddet Konusunda Yasa Teklifi 04.03.2016
319 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de İncelemelerde Bulundu 04.03.2016
320 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu Bileşimi Ve Özel Hastanelerin Hekim Gibi Sağlık Kuruluşu Açması Hukuka Aykırı 04.03.2016
321 Aile Hekimlerinin Soruşturmaları İçin İstanbul Valiliği'ne Ziyaret 02.03.2016
322 Aile Hekimleri İki Yüze Karşı Direniş Yüzünü Tercih Etti 02.03.2016
323 TTB Edebiyat Matinelerinin Beşincisi Samsun’da 28 Şubat Pazar Günü Gerçekleşti 01.03.2016
324 ASM'lere Yüzde 100 Kira Artışına Tepki 29.02.2016
325 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 29.02.2016
326 e-Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu 29.02.2016
327 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan “Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı” Konferansı 27.02.2016
328 Sağlık Çalışanlarının Sorunları Anketi 24.02.2016
329 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı 24.02.2016
330 Barışı Kararlılıkla Savunmaya Devam Edeceğiz! 19.02.2016
331 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 18.02.2016
332 Acımız Büyük… Yeni Katliamlar Yaşamak İstemiyoruz!
Gerçek Failler Açığa Çıkartılmalı, Savaş ve Çatışma Siyasetine Son Verilmelidir
18.02.2016
333 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
334 Zafer Açıkgözoğlu Unutulmadı 17.02.2016
335 Soruşturmalar Bizleri Susturamayacak! Barış ve Yaşam Çağrısını Seslendirmeye Devam Edeceğiz! 10.02.2016
336 Tesadüf Değil, Geliyorum Diyen Cinayetler Bunlar! Hekim Ölümlerine Bir Yenisi Daha Eklendi! 08.02.2016
337 TTB Heyeti Sözleşme Fesihleri İçin Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İle Görüştü 08.02.2016
338 TTB ve İTO'dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Hakkında Açıklama 04.02.2016
339 Adana’da Yaşar Kemal’i Andık 03.02.2016
340 Mersin’de Sözleşme Fesihlerini Durdurduk! 03.02.2016
341 Yeminimiz Yaşatmak Üzerine Diyen Sağlıkçı Heyetine Cizre Yolunda Engelleme 01.02.2016
342 Felsefe Etkinlikleri 8 Psikiyatrinin Felsefi Sorunları 2 01.02.2016
343 Yetki SGK’da, Kazanç Hastane Sahibinde, Sorumluluk Hekimde Olamaz! 01.02.2016
344 TTB ve Odalarımızla Birlikte Mersin Tabip Odamız Öncülüğünde Mersin’de Olacağız! 01.02.2016
345 Meslek Örgütümüzün Girişimleri Sonuç Verdi, SGK Geri Adım Attı 29.01.2016
346 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
347 Koordinatları Veriyoruz, Cizre, Cudi Mahallesi, Caferi Sadık Sokak No.5… 28.01.2016
348 2016 Yılı Tıbbi Atık Prosedürü 27.01.2016
349 Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için Göreve Davet Ediyoruz 27.01.2016
350 SGK Başkanı ile Görüşme 27.01.2016