# Başlık Yayınlanma Tarihi
3051 Sağlık Bakanlığı'ndan Bilimsel Toplantılara Katılım İzni 18.08.2010
3052 "Sağlık piyasa kurallarına teslim edilemez" 18.08.2010
3053 Sağlık Bakanlığı "İhale ile Tabip Alımını" Şimdilik Durdurdu 18.08.2010
3054 TTB Yöneticileri, Sağlık Bakanı'na Hakaret Davasından Beraat etti 18.08.2010
3055 "İşçi Sağlığı Birikimi Dağıtılmak İsteniyor" 18.08.2010
3056 Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavını Durdurduğunu Açıkladı 18.08.2010
3057 Danıştay, Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavının Yürütmesini Durdurdu 18.08.2010
3058 Avrupa'da Hekimlerin Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlendi 18.08.2010
3059 Cumhurbaşkanı, 1219 Sayılı Kanunda Değişiklik Öngören Kanunu TBMM'ye İade Etti. 18.08.2010
3060 İ.Ü. Rektörü YÖK Düzeninde İcraatlarına Devam Ediyor 18.08.2010
3061 "Bölücü Doktorlar" 18.08.2010
3062 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma Dönemini Başlattı 18.08.2010
3063 Dinden, Devletten, Sermayeden Bağımsız, Özerk ve Demokratik Üniversite 18.08.2010
3064 Danıştay Karar Verdi; Özel Hastane Ya da Poliklinikte Çalışan Hekimler de Muayenehane Açabilecek 18.08.2010
3065 İlaç Fiyatlarını Avrupa Belirleyecek 18.08.2010
3066 Dr. Cengiz Çetin anısına bu yıl 4. sü yapılan "Asistan Tez Yarışması" Sonuçlandı. 18.08.2010
3067 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Gürsoy: "Temel Sorun Ekim Eksikliği Değil" 18.08.2010
3068 İstanbul'da 14 Mart Tıbbiyeliler Bayramı 18.08.2010
3069 Prof. Dr. Nusret Fişek'in Yaşam Öyküsü 18.08.2010
3070 Dr.Cengiz Çetin Tez Yarışması Sonuçları 18.08.2010
3071 22 Nisan 2001 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılan İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurul Kararları (22.04.2001) 18.08.2010
3072 İstanbul Tabip Odası 2000 - 2001 Dönemi ÇALIŞMA RAPORU (22.04.2001) 18.08.2010
3073 Anayasa Mahkemesi AKP kadrolaşmasını tescilledi 18.08.2010
3074 Hrant Dink'in Ölümünün 100.Günü Nedeniyle yapılan Anma Etkinliğine İTO Destek Verdi 18.08.2010
3075 Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 18.08.2010
3076 Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz (TTB Merkez Konseyi açıklaması) 18.08.2010
3077 İyi Hekimlik Cezalandırılıyor 18.08.2010
3078 İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması 18.08.2010
3079 İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım! 18.08.2010
3080 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3081 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3082 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3083 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3084 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3085 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3086 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3087 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3088 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3089 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3090 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3091 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3092 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3093 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3094 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3095 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3096 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3097 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3098 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3099 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3100 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010