# Başlık Yayınlanma Tarihi
3051 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3052 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3053 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3054 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3055 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3056 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3057 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3058 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3059 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3060 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3061 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3062 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3063 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3064 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3065 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3066 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3067 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3068 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3069 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3070 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3071 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010
3072 Emek Platformu Basın Açıklaması 18.08.2010
3073 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" 18.08.2010
3074 "Dna Verileri Ve Türkiye Milli Dna Veri Bankası Kanunu Tasarısı" İlgili Tarafların Görüşü Alınmadan Yasalaşmamalıdır! 18.08.2010
3075 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 18.08.2010
3076 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye 18.08.2010
3077 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması ) 18.08.2010
3078 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı ) 18.08.2010
3079 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Yollanılan Yazı) 18.08.2010
3080 Sosyal Güvenlik Reformu Çöktü! Sağlıkta "Dönüşüm" Programı da Derhal Durdurulmalıdır! 18.08.2010
3081 Dr. Füsun Sayek, II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 18.08.2010
3082 Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 18.08.2010
3083 1998 - 2000 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu 18.08.2010
3084 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 18.08.2010
3085 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Tarafından, Belediyelerin Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödenmesi İçin Vergi İhbarnamesi Gönderdiği Hekimlere, Dava Açmaları Halinde Destek Olmak Amacıyla Hukuk Bürosu 18.08.2010
3086 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi . 02.07.2010
3087 Popülizm ve Sağlık* Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN 25.06.2010
3088 Ilımlı İslam Ve Bilim* / Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN 25.06.2010
3089 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 25.06.2010
3090 Uluslar Arsı İsraile Karşı Boykot Sempozyumu Düzenlendi 24.06.2010
3091 Derbent Buluşması 12-13 Haziran Tarihinde Gerçekleşti 24.06.2010
3092 Sigara Yasasının Yumuşatılması İnsan Haklarına Aykırı 24.06.2010
3093 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ve Değişiklikler 23.06.2010
3094 Tam Gün Uygulamasıyla Sorular-Yanıtlar 23.06.2010
3095 Aile Hekimliği Uygulaması İstanbulda Ağır Bedeller Ödeticek 23.06.2010
3096 2010 Nisan ayı Toplantısı 20.04.2010
3097 24 Şubat 2010 Tarihli Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı 17.03.2010
3098 2010 Ocak Ayı Toplantısı 02.01.2010
3099 Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO) Başkanı Dr.Christina Fabian: Aile Hekimliği her derde deva değil 15.10.2005
3100 Sağlık Bakanlığı'na Aile Hekimliği Uyarısı 24.08.2005