Kitaplar Sağlıkta Dönüşümün 20. Yılında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Gerçekler ve Haklarımız

Sağlıkta Dönüşümün 20. Yılında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Gerçekler ve Haklarımız


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

Ülkemizde 20 yıl önce başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık ortamının gelmiş olduğu son durumu özellikle son zamanlarda vatandaşların yaşamsal önemdeki bazı ilaçlara ulaşamaması, birçok kamu hastanesinde tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılamaması, hastaların birçok branşta ve yan dallarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamaması yani vatandaşların kamu sağlık hizmetine ulaşmasında yaşadığı sıkıntılar yansıtmaktadır. Parası olanların veya borç para bulabilenlerin muayene ve ameliyat olabilmek için özel sağlık kuruluşlarına yöneldiği, bu arada da özel sağlık sektörünün giderek başat hale geldiği de görülmektedir.

Bu tablonun ortaya çıkışında en önemli etkenin bu programın önemli bir ayağı olan uygulanan prime dayalı finansman modeli olduğu aşikardır.

Bu kitapta uygulanan sağlık finansman modelinin ana unsurları ile ortaya çıkardığı sonuçlara ve mevzuat bilgisi eşliğinde haklarımıza değinilecektir.