Felsefe Etkinlikleri 57 – Homo Sapiens Çağı Biterken 2 “POSTHUMAN’DA İNSAN OLMAK”

17 Mayıs 2022, Salı Saat: 20:00 211

Etkinlik Başladı

Merhaba Sevgili Felsefe Dostları,

Karmaşık ve kaotik tüm zamanlarda olduğu gibi şimdiyi farklı bakış açılarıyla anlamaya ve anlamlandırmaya yardımcı olan felsefeciler, özellikle 90'lardan bu yana insanlık olarak varoluşsal bir krizin sancılarını yaşayacağımızı iklim bilimcilerle birlikte ilk fark edenlerden. Bilindiği gibi iklim bilimciler ve jeologlar yaşamakta olduğumuz bu dönemi insanın yıkıcı bir jeolojik güce dönüşmüş olması nedeniyle Antroposen diye tanımlarken felsefeciler ağırlıklı olarak posthüman, posthümanizm ve transhüman, transhümanizm kavramlarıyla irdeliyorlar. Aslında jeologlar(doğa bilimciler) ile felsefeciler (insani bilimciler) arasında bir ayrışma yok aksine önemli bir kesişim söz konusu. Günümüz felsefecilerinden Rosi Braidotti yaşadığımız bu krizi Antroposen bağlamına oturtarak çözebileceğimizi çünkü gezegenin sağlığı ve sürdürülebilirliği üzerinde insanlığın olumsuz etkisinin artık ampirik olarak da ölçülebilecek düzeye geldiğine, şimdiyi teşkil eden unsurları ve şimdinin biçimlenmelerini ele almak, gelecekteki doğrultuların haritasını çıkarmak için yeni nosyonlara ve terimlere ihtiyaç olduğu tespitiyle daha fazla kavramsal yaratıcılık gerektiğine dikkat çekiyor. (1)

Anımsanacağı gibi Mart ayında gerçekleştirdiğimiz İnsan Çağı biterken -1 ( 2 ) toplantımızda transhümanizmi tartışmıştık. 17 Mayıs akşamı konuk konuşmacımız olan değerli felsefeci Ezgi Ece Çelik "Posthuman'da İnsan Olmak" başlığı çerçevesinde yapacağı konuşmasında posthümanizmi ve post hüman kavramlarını farklı bakış açılarıyla ele alıp, konuyu bilimsel ve etik açıdan yorumlamaya çalışacağını ifade ediyor.

Aydınlanma ile birlikte yücelttiğimiz hümanizmin de etkisiyle Cogito, Kartezyen Özne, Kantçı rasyonel varlık olarak klasik "erkek- insan" idealinin, verili olarak kabullendiğimiz insan merkezli bakışın, insanın kibrinin, gezegenimizde, kendi türümüz dahil canlı cansız tüm varlıklarda yarattığı büyük yıkımı ve hasarı, bunu değiştirebilme olanaklarını ve yollarını düşünmemize, "yeni kavramlar, yeni nosyon ve terimlerle gelecekteki doğrultuların haritasını çıkarmamıza" yardımcı olabilecek bu toplantıda sizleri de aramızda görmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI


"Posthuman'da İnsan Olmak"
Konuşmacı: Ezgi Ece Çelik
Moderatör: Demet Parlar
Tarih: 17 Mayıs 2022, Salı
Saat: 20.00

Canlı yayını izlemek ve soru sormak için tıklayınız.
Sisteme daha önce kayıt olduysanız, sadece giriş yapmanız yeterlidir. Giriş yapmak için tıklayınız.

Seminer eşzamanlı olarak İstanbul Tabip Odası’nın YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecektir.

Ezgi Ece Çelik

1983, Antalya doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.
“Günümüz Felsefesinde Hakikat ve Eylem Olanakları” başlıklı doktora tezini 2012 yılında tamamladı.
2014 yılında Avustralya – Sydney UNSW’de katıldığı Environmental Humanities seminerleri sonrasında Felsefi Ekoloji Alanındaki çalışmalarına ağırlık verdi.
2015 yılında göreve başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Felsefi Ekoloji, Bilim Felsefesi ve Çağdaş Felsefe alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir

Demet Parlar
Tıp doktoru, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı, İstanbul Tabip Odası Felsefe Toplantıları Koordinatörü

1- Rosi Braidotti, Cogito, İnsan Sonrası, Kış 2019
2- https://www.youtube.com/watch?v=KzT9leCWgKQ