Üniversite Sempozyumu

18 Mayıs 2024, Cumartesi Saat: 09:00 419

Etkinlik Başladı

Üniversite fikriyatını tarihsel perspektifle analiz etmek, akademik özgürlüğün gerekçesini ortaya koymak, üniversitenin / akademisyenin eğitim, araştırma ve özlük hak sorunlarını saptamak ve konu hakkında çözüm önerileri geliştirmek hedefleriyle İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK) tarafından düzenlenen “Üniversite Sempozyumu” 18 Mayıs 2024, Cumartesi günü, saat 09.00-18.00 saatleri arasında Odamızın Cağaloğlu binasında gerçekleştirilecektir.

Sempozyum programı için tıklayınız.