Covid-19 Pandemisinde Birinci Basamak

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu (AHK) tarafından, aile hekimlerinin çalışma yaşamlarında ihtiyaç duydukları konularda mezuniyet sonrası mesleki eğitimlerine yardımcı olmak, meslektaşlarımızın bilgi-birikimlerine destek, iyi hekimlik değerlerinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı eğitimlerine Covid-19 salgın sürecinde ara vermek zorunda kalmıştık. Eğitimlerimize bu dönemde elektronik ortamda video konferans yöntemiyle devam edeceğiz.