Okmeydanı EAH’de “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi” Gerçekleştirildi


  • Şubat 13, 2020
  • 467

İstanbul Tabip Odası’nca (İTO), sağlık alanında giderek artan şiddet olaylarına karşı; güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, konuyla ilgili duyarlılığın geliştirilmesi ve şiddete karşı haklarımızın ortaya konması amacıyla gerçekleştirilen hastane eğitim toplantıları yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Şubat 2020, Salı günü 12.15-13.15 saatleri arasında Okmeydanı EAH Onkoloji Konferans Salonunda “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi” düzenlendi.

Toplantı öncesinde İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Güray Kılıç, Dr. Murat Ekmez poliklinikleri dolaşarak meslektaşlarımızı ziyaret etti.

Eğitim toplantısında ilk olarak İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip bir sunum yaptı. Dr. Saip, sağlıkta şiddeti yaratan sebepleri ortaya koyduğu sunumunda, sağlıkta şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın yaptığı çalışmaları da aktardı. 

Daha sonra Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu tarafından, çalışılan ortamların güvenliğinin nasıl sağlanacağı, şiddet olayıyla karşılaşıldığında atılacak yasal adımlar konusunda bir sunum gerçekleştirildi. 

Sunumların ardından katılımcıların konuyla ilgili görüş ve katkıları paylaşıldı. 

Yaklaşık 50 hekimin katıldığı etkinlikte, tüm hekimlerle İstanbul Tabip Odası'nın sağlık alanında şiddeti önlemek için hazırladığı kılavuz broşür ve Hekim Sözü Dergisi paylaşıldı, 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak Şiddete Karşı Beyaz Mitinge ve 17 Nisan’da gerçekleştirilecek GöREV, iş bırakmaya katılım çağrısı yapıldı.


Bu HABERİ Paylaş!