Kanuni Sultan Süleyman EAH’de “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi” Gerçekleştirildi


  • Şubat 11, 2020
  • 599

İstanbul Tabip Odası’nca (İTO), sağlık alanında giderek artan şiddet olaylarına karşı; güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, konuyla ilgili duyarlılığın geliştirilmesi ve şiddete karşı haklarımızın ortaya konması amacıyla hastane eğitim toplantıları yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda, 7 Şubat 2020, Cuma günü 12.15-13.15 saatleri arasında Kanuni Sultan Süleyman EAH konferans salonunda “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi” düzenlendi.

Toplantı öncesinde İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Güray Kılıç, İTO Sağlıkta Güvenli Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu ve hastane temsilcilerimizden oluşan bir heyet poliklinikleri dolaşarak meslektaşlarımızı ziyaret etti.

İstanbul Tabip Odası Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Temsilciliği tarafından organize edilen eğitim toplantısında ilk olarak İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip bir sunum yaptı. Dr. Saip, sağlıkta şiddeti yaratan sebepleri ortaya koyduğu sunumunda, sağlıkta şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın yaptığı çalışmaları da aktardı. 

Daha sonra Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu tarafından, çalışılan ortamların güvenliğinin nasıl sağlanacağı, şiddet olayıyla karşılaşıldığında atılacak yasal adımlar konusunda bir sunum gerçekleştirildi. 

Sunumların ardından İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç moderatörlüğünde hekimlerin yaşadığı sorunlar konuşuldu. 

Yaklaşık 80 hekimin katıldığı etkinlikte, tüm hekimlerle İstanbul Tabip Odası'nın sağlık alanında şiddeti önlemek için hazırladığı kılavuz broşür ve Hekim Sözü Dergisi paylaşıldı.


Bu HABERİ Paylaş!