Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Katsayısı hk

Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Katsayısı hk

Kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmet sunumu için çalışmak, hekimlik mesleğinin çıkarlarını her platformda dile getirmek, hekimlerin maddi, manevi haklarını korumak ve özel çalışma ücretlerini ...

Oku


Ekonomik Krizde Özel Hekimlik

Ekonomik Krizde Özel Hekimlik

Mayıs 2018 tarihinde ilk belirtilerini gösteren daha sonra da 24 Haziran seçimleri ile birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz gittikçe derinleşerek başta çalışan kesimler olmak ...

Oku


Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi

Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı” 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) ...

Oku


TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi

Ülke genelinde, 2019 Yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, Birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 30.10.2018’de Birliğimiz Merkezinde gerçekleştirdiğimiz TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında yürütülen ayrıntılı çalışma, ...

Oku


Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu

Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu

Sağlık Bakanlığı, 20.10.2016 tarihinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği Yürürlüğe koymuştu. Bu yönetmeliğe karşı açılan iptal davasında Danıştay 15. Dairesi ...

Oku


Özel Akgün Tem Hastanesi  Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının Ücretlerini Ve Tazminat Haklarını Gasp Etti!

Özel Akgün Tem Hastanesi Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının Ücretlerini Ve Tazminat Haklarını Gasp Etti!

İkitelli – Küçükçekmece’de faaliyet gösteren "Özel Akgün TEM Hastanesi" sahipleri hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını ödemeden, hastane içindeki tüm mal varlığını kaçırarak hastanenin ...

Oku


Çalıştay: Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler

Çalıştay: Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler

Dünyada ve Türkiye’de özel sağlık hizmetinin sektörleşerek bir yatırım alanı haline gelmesi ve uluslararası tekelci sermayenin egemenliğine geçmesi hekim haklarının giderek yok olmasına yol açmaktadır.

Oku