Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi

Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi

Dijital teknolojinin yaşamın her alanına yayıldığı ve kaçınılmaz bir durum aldığı günümüzde, özel yaşamın bir parçası olarak kişisel sağlık verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu ...

Oku


İnternet Sitelerinden Çıkmak İçin İhtarname Örnekleri

İnternet Sitelerinden Çıkmak İçin İhtarname Örnekleri

Reklam, tanıtım ve aracı kullanma konularındaki mesleki kurallarla bağdaşmayan internet sitelerine üye olan veya istekleri dışında kimlik bilgileri kullanılarak dahil edilen hekimlerin, bu sitelerden çıkmak ...

Oku


TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu

TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu’nun işleyişine ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlendiği yönerge TTB Merkez Konseyi tarafından kabul edildi. Hekimlik ücret tarifelerinin ...

Oku


E-Reçete Zorunluluğunun İptali İstendi

E-Reçete Zorunluluğunun İptali İstendi

Muayenehaneler de dahil bütün özel ve kamu sağlık kuruluşlarında, bütün reçetelerin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan merkezi bilgisayar programında elektronik olarak yazılmasını şart koşan Bakanlık genelgesinin ...

Oku


AEMH - FEMS Ortak Genel Kurul Toplantısı Lizbonda Yapıldı

AEMH - FEMS Ortak Genel Kurul Toplantısı Lizbonda Yapıldı

Bu yılki genel kurul organizasyonu Portekiz hekim sendikalarının ev sahipliğinde “Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) ile Avrupa Hastane Hekimleri Birliği (AEMH)” ortaklığında 8-9 Haziran 2018 ...

Oku


Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi İptal Etti

Danıştay 15. Daire “Ek- 13 Sayılı Liste”yi İptal Etti

Danıştay 15. Dairesi, muayenehanelerde yalnızca Yönetmeliğin[1] Ek-13 sayılı listesinde sayılan 184 tıbbi işlemin yapılabileceğine ilişkin, düzenlemeleri hukuka aykırı bularak iptal etti

Oku


Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yapılacak Online Tıbbi Atık Beyanı İçin de Son Gün 31 Mart!

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yapılacak Online Tıbbi Atık Beyanı İçin de Son Gün 31 Mart!

Bilindiği gibi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; üniversite hastaneleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, morglar, laboratuvarlar, kan bankaları ve nakil merkezleri, ...

Oku