TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi Belirlendi

TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi Belirlendi

2018 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 13.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate ...

Oku


“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da Gerçekleşti

“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da Gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Oku


Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Delegeleri Malaga Genel Kurulu’nda Buluştular

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Delegeleri Malaga Genel Kurulu’nda Buluştular

Hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, toplumun sağlık haklarını bütünsel olarak savunmak, Avrupa Birliği’ndeki hekim örgütlerinin temel mücadele alanı olmaya devam ediyor.

Oku


FEMS’den Duyuru : Herkesin Sağlığını Savunalım

FEMS’den Duyuru : Herkesin Sağlığını Savunalım

FEMS- Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’nun 20 Ekim 2017 eylemlilik planı kapsamında “Herkesin Sağlığını Savunalım” temalı afişleri tüm üye ülkelerde, İngilizce ve üye ülkelerin kendi dilinde ...

Oku


Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır!

Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır!

2017 yılı Temmuz-Ağustos aylarında hatalı tıbbi uygulama poliçe süresi dolan özellikle 3. ve 4. risk grubunda yer alan hekimler, sigorta poliçesini yeniletmek için sigorta şirketlerine ...

Oku


TTB'den Hekimlere ‘Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ Hakkında Uyarı

TTB'den Hekimlere ‘Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ Hakkında Uyarı

Allianz Sigorta A.Ş. tarafından sağlık kurumlarına yönelik “Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi” başlatıldığı öğrenilmiştir. Proje, hekimlerin sigortalılar (hastalar) tarafından, sigorta şirketince belirlenecek sorularla “güven, iletişim, bilgilendirme” ...

Oku


Zorunlu Mesleki Sigorta Toplantı Notları Ve Dilekçe Örneği

Zorunlu Mesleki Sigorta Toplantı Notları Ve Dilekçe Örneği

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçelerinin yenilenmesinde hekimlerin karşılaştıkları sorunlar ve Allianz Sigorta A.Ş. Hizmet Değerlendirme Projesi'nin değerlendirilmesi üzerine yapılan Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 09.08.2017 tarihinde ...

Oku