# Başlık Yayınlanma Tarihi
401 TTB Merkez Konseyi’nden Açıklama 07.02.2018
402 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakıldı 05.02.2018
403 Noam Chomsky: TTB’yi Korumak İçin Her Türlü Önlem Alınmalı! 05.02.2018
404 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
405 TTB Merkez Konseyi’ne Yönelik Gözaltılar Lancet ve BMJ’de 05.02.2018
406 35 Tabip Odası’ndan Ortak Talep: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
407 Adıyaman, Gökalp ve Horasan Serbest Bırakıldı 02.02.2018
408 İşte Yeni Türkiye: Tıbbiyelilere Karşı Hacamatçılar 02.02.2018
409 Hekimler Boyun Eğmeyecek, Hekimlik Değerlerini Savunmayı Sürdüreceğiz 02.02.2018
410 “Hekimler ve Ulusal Tabip Birlikleri Savaşın İnsani Açıdan Yol Açacağı Sonuçlar Konusunda Hükümetleri ve Devlet Dışı Aktörleri Uyarmalıdır” 02.02.2018
411 Uluslararası Hekim Ve İnsan Hakları Örgütlerinden Hükümete Kınama, TTB’ye Destek Yağıyor 01.02.2018
412 Tıbbi Atık Sözleşmeleriyle İlgili Bilgilendirme Notu 01.02.2018
413 CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na Ziyaret 01.02.2018
414 Uluslararası Hekim Örgütlerinin Yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mektup 01.02.2018
415 Basın Açıklamasına Çağrı: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Acilen Serbest Bırakılmalıdır 01.02.2018
416 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın! 31.01.2018
417 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasını Kınadı 31.01.2018
418 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
419 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur 30.01.2018
420 Dünya Tabipleri Birliğinden Açıklama 30.01.2018
421 İstanbul Tabip Odasından Basına ve Kamuoyuna Açıklama 30.01.2018
422 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 27.01.2018
423 Basketbol Takımımız Galibiyet Serisini Sürdürüyor 26.01.2018
424 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 26.01.2018
425 Riskli Bebek ve Erken Müdahale Semineri Yapıldı 25.01.2018
426 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
427 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
428 Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma, Modernizm ve Frankfurt Okulu 22.01.2018
429 TTB'den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
430 Dr. Hayri Davas’ı Yitirmenin Büyük Üzüntüsü İçindeyiz 22.01.2018
431 Acıbadem Grubu’nun Hekimleri Şirket Kurmaya Zorlaması Kabul Edilemez! 19.01.2018
432 Direnişteki Ayfer Dışkaya’ya Dayanışma Ziyareti 12.01.2018
433 Riskli Bebek ve Erken Müdahale Semineri 11.01.2018
434 Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı… 11.01.2018
435 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 10.01.2018
436 Eğitim Toplantısı: Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri 08.01.2018
437 Çocuk Yaşta Evliliği Özendiren, Çocukları İstismar Etmeye Yönelik Söylem Ve Girişimlere Son Verilmelidir! 05.01.2018
438 Taşeron Sağlık İşçilerinin Kadroya Geçirilmesi Sürecinde Eşitsizlik, Haksızlık Ve Adaletsizliğe İzin Vermeyeceğiz! 05.01.2018
439 Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi 05.01.2018
440 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 31.12.2017
441 SGK’dan Hekimlere Soruşturma ve Ceza Uygulamaları Hakkında 29.12.2017
442 Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu 28.12.2017
443 Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı Yapıldı 27.12.2017
444 İşyeri Hekimlerine E-Reçete Uygulamasına Dair Duyuru 27.12.2017
445 SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları Toplantısı Yapıldı 22.12.2017
446 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi Belirlendi 22.12.2017
447 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Ziyaret Edildi 21.12.2017
448 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 20.12.2017
449 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 20.12.2017
450 Felsefe Etkinlikleri 28: Aydınlanma ve Din 20.12.2017