# Başlık Yayınlanma Tarihi
401 Diyabetli Çalışana Yaklaşım Toplantısı Gerçekleştirildi 02.03.2018
402 TTB, E-Nabız Sisteminde Hekimlerin Puanlanması Uygulamasının Kaldırılmasını İstedi 28.02.2018
403 İstanbul Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu 28.02.2018
404 2018 14 Mart Tıp Haftası Doktorlar ve Sağlık Konulu Resim Yarışması Sonuçları Açıklandı 28.02.2018
405 Aile Hekimliğinde Ne Dediler, Ne Oldu? 27.02.2018
406 Kadınların Sağlık Hakkı İçin “Ataerkil Sisteme Hayır!” 26.02.2018
407 Tüm Meslektaşlarımızın Dikkatine; Sağlık Alanındaki Reklam Yasağı ve Tanıtım Kuralları Hakkında 22.02.2018
408 Yaşamı ve Barışı Savunan Bilim İnsanlarının Yanındayız 21.02.2018
409 Acı Kaybımız! Prof. Dr. Engin Geçtan Vefat Etmiştir! 20.02.2018
410 İstanbul Tabip Odası Basında Sağlık Ödülleri Sonuçlandı 20.02.2018
411 Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma Eleştirisi; Frankfurt Okulu ve Postmodernizm 19.02.2018
412 Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Genelgesi Sorunları Büyütecek 16.02.2018
413 Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Uygulamasını Kabul Etmiyoruz 14.02.2018
414 Acı Kaybımız: Prof. Dr. Agop Kotoğyan’ı Yitirdik 14.02.2018
415 Toplantı: Sağlık Bakanlığının Acil Servis Hizmetlerine Yönelik Genelgesi 13.02.2018
416 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik Değişikliğinin İptali İstendi 13.02.2018
417 Dr. Raşit Tükel ve Dr. Taner Gören Görevlerine Döndüler 12.02.2018
418 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören Görevlerine Döndüler 12.02.2018
419 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Serbest Bırakılmalıdır 12.02.2018
420 Şehir Hastaneleri Çalıştayı Çalışma Grubu Raporları Açıklandı 10.02.2018
421 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den Açıklama 09.02.2018
422 TTB Merkez Konseyi’nden Açıklama 07.02.2018
423 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakıldı 05.02.2018
424 Noam Chomsky: TTB’yi Korumak İçin Her Türlü Önlem Alınmalı! 05.02.2018
425 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
426 TTB Merkez Konseyi’ne Yönelik Gözaltılar Lancet ve BMJ’de 05.02.2018
427 35 Tabip Odası’ndan Ortak Talep: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
428 Adıyaman, Gökalp ve Horasan Serbest Bırakıldı 02.02.2018
429 İşte Yeni Türkiye: Tıbbiyelilere Karşı Hacamatçılar 02.02.2018
430 Hekimler Boyun Eğmeyecek, Hekimlik Değerlerini Savunmayı Sürdüreceğiz 02.02.2018
431 “Hekimler ve Ulusal Tabip Birlikleri Savaşın İnsani Açıdan Yol Açacağı Sonuçlar Konusunda Hükümetleri ve Devlet Dışı Aktörleri Uyarmalıdır” 02.02.2018
432 Uluslararası Hekim Ve İnsan Hakları Örgütlerinden Hükümete Kınama, TTB’ye Destek Yağıyor 01.02.2018
433 Tıbbi Atık Sözleşmeleriyle İlgili Bilgilendirme Notu 01.02.2018
434 CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na Ziyaret 01.02.2018
435 Uluslararası Hekim Örgütlerinin Yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mektup 01.02.2018
436 Basın Açıklamasına Çağrı: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Acilen Serbest Bırakılmalıdır 01.02.2018
437 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın! 31.01.2018
438 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasını Kınadı 31.01.2018
439 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
440 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur 30.01.2018
441 Dünya Tabipleri Birliğinden Açıklama 30.01.2018
442 İstanbul Tabip Odasından Basına ve Kamuoyuna Açıklama 30.01.2018
443 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 27.01.2018
444 Basketbol Takımımız Galibiyet Serisini Sürdürüyor 26.01.2018
445 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 26.01.2018
446 Riskli Bebek ve Erken Müdahale Semineri Yapıldı 25.01.2018
447 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
448 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
449 Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma, Modernizm ve Frankfurt Okulu 22.01.2018
450 TTB'den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018